current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chiến lược và An toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Doanh nghiệp có cần một hệ thống hiệu quả để cải thiện và giám sát an toàn thông tin hay không? Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập hay tối ưu hóa hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá và giám sát các rủi ro công nghệ thông tin ở mọi mức độ trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

Ngày nay, việc kết nối mạng và toàn cầu hóa trở nên rộng rãi nên cần đến một phương pháp quản lý an toàn thông tin hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO 27001 đáp ứng được điều đó. Tiêu chuẩn quy định cụ thể các thay đổi cần thiết để tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện và hiệu quả. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực hiện chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 . TÜV Rheinland hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Là đối tác của của TÜV Rheinland, doanh nghiệp có thể:

  • Nâng cao khả năng sẵn sàng đáp ứng của hệ thống và quy trình công nghệ thông tin hiện có tại doanh nghiệp
  • Giảm thiểu rủi ro và thiệt hại của doanh nghiệp về mặt công nghệ thông tin và các chi phí liên quan
  • Nâng cao lợi thế cạnh tranh với hệ thống quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Được hỗ trợ từ các chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về lĩnh vực quản lý rủi ro, an toàn mạng và quy trình công nghệ thông tin

02 bước xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thông tin có hiệu quả hoạt động cao

1. Phân tích

Dựa trên các yêu cầu bảo mật và biện pháp an toàn công nghệ thông tin hiện có của doanh nghiệp, các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá sự thích hợp, cơ cấu và sự hoàn chỉnh của hệ thống. Sau đó, họ sẽ xác lập các hoạt động ưu tiên, lập báo cáo và kế hoạch thực hiện dự án nhằm cải thiện mức độ an toàn thông tin tại doanh nghiệp.

2. Thiết lập / cải thiện hệ thống quản lý an toàn thông tin của doanh nghiệp

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng và cải thiện hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác

Penetration Tests and IT Security Analysis

CISO: Chief Information Security Officer (External)

Information Security: Strategy

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem