current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh

Quản lý khủng hoảng một cách chủ động

Doanh nghiệp có thể gia tăng tính an toàn bằng cách thiết lập hệ thống Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM), sẵn sàng để đối phó khả năng xảy ra sự cố đối với các hệ thống, quy trình, dịch vụ xử lý dựa trên phương tiện công nghệ thông tin. Doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhờ vào kế hoạch khắc phục và xử lý khẩn cấp được chuẩn bị chi tiết. Điều đó sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất có thể.

Kiểm soát rủi ro

Hãy tận dụng lợi thế từ kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có mặt để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các kế hoạch kiểm soát rủi ro. Chúng tôi phân tích để xác định các quy trình cần phải có kế hoạch xử lý khẩn cấp dự phòng và hoạch định thời gian thực hiện các kế hoạch phục hồi thích hợp. Chúng tôi đánh giá mọi biện pháp dựa trên cơ sở chi phí/lợi nhuận. Điều đó đảm bảo doanh nghiệp sẽ có các giải pháp phù hợp khi cần thiết. Trong thời kỳ khủng hoảng, hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM) sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các hành động phối hợp nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo doanh nghiệp biết rõ cách phòng ngừa tổn thất và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với sự hỗ trợ của TÜV Rheinland trong việc xây dựng hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM), doanh nghiệp có thể:

  • Xác định mục tiêu và giảm thiểu chi phí trong trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống vận hành hiện có
  • Thiết lập các biện pháp phòng ngừa nếu khủng hoảng có thể xảy ra
  • Đảm bảo khả năng thu hồi chi phí đầu tư vào hệ thống quản lý các rủi ro tiềm ẩn
  • Xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tích hợp giúp doanh nghiệp an toàn về mặt pháp lý

03 bước để đảm bảo an toàn thông tin

Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM) có nghĩa là chủ động quản lý khủng hoảng và vì thế, đảm bảo an toàn công nghệ thông tin. Chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chiến lược xử lý trong tình huống khẩn cấp để phục hồi hoạt động kinh doanh càng sớm càng tốt.

1. Phân tích

Các chuyên gia của chúng tôi phân tích hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp và xác định các rủi ro tiềm ẩn.

2. Lập kế hoạch hành động

Chúng tôi xem xét các rủi ro tiềm ẩn này làm cơ sở để xác định các yêu cầu bảo vệ cụ thể.

3. Chiến lược xử lý khủng hoảng

Chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng biện pháp xử lý trong tình huống khẩn cấp và lập tài liệu hướng dẫn quy trình thực hiện các biện pháp này trong tài liệu hướng dẫn quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM) dành cho nhân viên. Nhờ đó, chiến lược xử lý khủng hoảng được chuẩn bị chi tiết và bao gồm các biện pháp xử lý được đề xuất phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Các dịch vụ khác

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Data Protection Management

Information Security: Strategy

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem