current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất (REACH)

Chỉ thị Đăng ký, Đánh giá, Cho phép và Hạn chế Sử dụng Hóa chất (REACH)

Đăng ký, Đánh giá và Cấp phép sử dụng hóa chất

REACH là luật về an toàn của Liên minh châu Âu (EC) liên quan đến thủ tục đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế sử dụng các loại hóa chất. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2007, Luật REACH quy định các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đăng ký tất cả các chất mà họ sản xuất và/hay nhập khẩu vào châu Âu với số lượng ≥ 01 tấn/loại/năm tại Cơ quan quản lý hóa chất Châu Âu (ECHA) có trụ sở đặt tại Helsinki, Phần Lan.

Là một luật định của Liên minh châu Âu, REACH được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên.

Việc tuân thủ luật REACH là một thách thức lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp. REACH tổng hợp nhiều quy định, do đó doanh nghiệp phải có năng lực và kiến thức về kỹ thuật vừa cụ thể, vừa chuyên sâu. Là đối tác giàu kinh nghiệm của doanh nghiệp, TÜV Rheinland cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký các loại hóa chất có trong sản phẩm. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp ở từng giai đoạn thực hiện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và thử nghiệm cho nhà sản xuất, phân phối và nhập khẩu theo mọi yêu cầu để có thể đăng ký thành công theo luật REACH.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của luật REACH với sự hợp tác của Luxcontrol, đối tác được công nhận về Đăng ký, Đánh giá và Cấp phép sử dụng hóa chất.

Lợi ích cho doanh nghiệp từ các dịch vụ tuân thủ REACH

Với dịch vụ từ các chuyên gia của TÜV Rheinland về tuân thủ REACH, doanh nghiệp có thể:

 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nhiều thị trường tại châu Âu khi đã đăng ký bắt buộc cho các hóa chất có trong sản phẩm
 • Làm việc với các chuyên gia đã được đào tạo và đáng tin cậy về đăng ký REACH
 • Đạt được việc tuân thủ REACH một cách hiệu quả và chắc chắn
 • Tự tin về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
 • Sử dụng tài chính và nhân sự một cách hiệu quả
 • Hỗ trợ dịch vụ toàn diện từ TÜV Rheinland

Dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ theo REACH trước khi đăng ký

 • Tư vấn yêu cầu của REACH
 • Phân tích sự liên quan với REACH
 • Lập kế hoạch tuân thủ REACH
 • Phân tích rủi ro, kể cả rủi ro về các chất có nguy cơ cao (SVHC)
 • Đánh giá khả năng tuân thủ
 • Kiểm kê hóa chất
 • Phân tích dữ liệu và chi phí
 • Chuẩn bị đăng ký theo REACH

Các dịch vụ đăng ký sơ bộ theo REACH

 • Đại diện doanh nghiệp trong thời gian đăng ký sơ bộ
 • Đăng ký sơ bộ tất cả các loại hóa chất

Các dịch vụ quản lý liên quan đến hội / nhóm

 • Hướng dẫn về Diễn đàn trao đổi thông tin hóa chất (SIEF)
 • Chuẩn bị thành lập hội / nhóm
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong hội / nhóm
 • Kiểm tra các hợp đồng của doanh nghiệp liên quan đến hội / nhóm
 • Kiểm tra mô hình chia sẻ chi phí của các thành viên trong hội / nhóm
 • Kiểm tra hiệu lực và giá trị của các báo cáo nghiên cứu chung được chia sẻ

Các dịch vụ đăng ký theo REACH

 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký nhưng vẫn đảm bảo tình trạng ẩn danh của doanh nghiệp
 • Các hỗ trợ liên quan đến phòng thử nghiệm (cho công tác thử nghiệm, hoạch định và thực hiện các công trình nghiên cứu)
 • Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật (theo IUCLID 5)
 • Chuẩn bị hồ sơ Đánh giá an toàn hóa chất / Báo cáo an toàn hóa chất (CSA/CSR)
 • Hỗ trợ thủ tục chứng nhận
 • Hoàn tất các dịch vụ với vai trò “đại diện duy nhất” của các nhà sản xuất không thuộc Liên minh châu Âu
 • Đăng ký các hóa chất mới
 • Liên hệ với Cục hóa chất châu Âu (ECHA)

Các dịch vụ cấp phép theo REACH

 • Xác định những phương án thay thế các hóa chất trong sản phẩm của doanh nghiệp
 • Thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro (kiểm soát mối nguy)
 • Xác định tính chất hóa lý và độc chất của các hóa chất có liên quan trong sản phẩm của doanh nghiệp
 • Phân tích ảnh hưởng kinh tế - xã hội

Các dịch vụ thử nghiệm theo REACH

 • Phát triển và áp dụng các phương pháp thử nghiệm
 • Thử nghiệm phân tích các chất có nguy cơ cao (SVHC)
 • Thử nghiệm sàng lọc các chất gây ung thư, gây đột biến gen hoặc chất độc sau khi tái sản xuất (CMR Loại 1 và 2)
 • Các kế hoạch xử lý hóa chất và phòng thử nghiệm

Các dịch vụ tuân thủ REACH

 • Phát triển và cập nhật các bản dữ liệu an toàn với dữ liệu đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá các công trình nghiên cứu
 • Hỗ trợ hoạt động tuân thủ quy định Phân loại, Dán nhãn và Đóng gói (CLP) đối với các hoạt động phân loại và dán nhãn
 • Hỗ trợ dự án nói chung
 • Hội thảo đào tạo về REACH

Ví dụ các sản phẩm cần tuân thủ REACH

Nếu là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu một hoặc nhiều hơn những sản phẩm được liệt kệ dưới đây, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục đăng ký REACH trước khi đưa sản phẩm vào thị trường châu Âu.

 • Hợp kim và nhựa
 • Hóa chất
 • Dầu, nhiên liệu và khí đốt
 • Sản phẩm bán thành phẩm như thép tấm, ống dẫn, ống, khuôn đúc
 • Đồ chơi
 • Sản phẩm nội, ngoại thất
 • Mỹ phẩm, phụ kiện
 • Văn phòng phẩm
 • Phụ gia sản xuất và vật liệu in 3D
 • Bột màu, sơn, keo
 • Chất tẩy rửa
 • Dệt may, giày, da
 • Sản phẩm điện và điện tử

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất

REACH viết tắt cho các từ: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất

Đăng ký
Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu các chất vào Liên minh châu Âu (EU) với số lượng lớn từ một tấn trở lên mỗi năm hoặc nhập khẩu các sản phẩm có thể phát thải ra các chất với số lượng lớn từ một tấn trở lên mỗi năm phải đăng ký với Cơ quan quản lý hóa chất châu Âu (ECHA). Việc đăng ký được thực hiện bằng cách nộp hồ sơ kỹ thuật chi tiết tất cả tính chất hóa lý và độc tính của các chất cùng với những biện pháp an toàn cần thiết khi sử dụng và lưu trữ.
Để đăng ký REACH thành công, đối với các chất có trong sản phẩm được nhập khẩu hoặc sản xuất với số lượng lớn hơn 10 tấn một năm cần phải có một báo cáo an toàn hóa chất bao gồm các khả năng tiếp xúc dự kiến.

Đánh giá
ECHA sẽ xem xét tất cả tài liệu đăng ký REACH và có thể yêu cầu thêm thông tin nếu thấy cần thiết.

Thông báo
Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm cần phải thông báo với ECHA nếu trong sản phẩm có bất kỳ hóa chất có nguy cơ cao có nồng độ vượt trên 0.1% tính theo trọng lượng.

Cấp phép
Việc cấp phép của ECHA áp dụng cho các chất có nguy cơ cao (SVHC). Danh sách các hóa chất được cấp phép nằm trong các loại sau:

 • CMR – chất gây ung thư, gây đột biến hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
 • PBT – khó phân hủy, tồn lưu chất độc
 • vPvB – rất khó phân hủy và tồn lưu trong thời gian dài
 • Các chất được quan tâm với bằng chứng khoa cho thấy tác động nghiêm trọng có thể xảy ra

Chất cũng có thể được cấp phép nếu không có các chất hoặc công nghệ phù hợp để thay thế và nếu lợi ích xã hội và kinh tế cao hơn rủi ro.

Hạn chế
Các nước thành viên Liên minh châu Âu có thể đề xuất hạn chế sản xuất, tiếp thị và sử dụng các chất gây nguy hiểm và các chế phẩm. Các chất này có thể bị hạn chế hoàn toàn nếu việc sử dụng mang đến những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe và môi trường (Phụ lục XVII REACH).

Danh sách các chất có nguy cơ cao (SVHC) của REACH

Danh sách các chất có nguy cơ cao (SVHC) là một phần trong luật REACH của châu Âu, hiện tại có 235 chất. Tổ chức ECHA sẽ xác định những chất này có nên được đưa vào danh sách cấp phép hay không. Tất cả nhà máy sản xuất, nhập khẩu, bán lẻ vào thị trường châu Âu cần phải đảm bảo sản phẩm của họ không có chất có nguy cơ cao để tránh các bị phạt và thu hồi sản phẩm.

Vai trò của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đối với REACH

Nhà máy sản xuất

 • Trách nhiệm đăng ký theo REACH
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin
 • Truyền đạt thông tin về việc sử dụng an toàn
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin đến khách hàng
 • Được cấp phép theo REACH nếu cần thiết

Nhà nhập khẩu

 • Trách nhiệm đăng ký theo REACH
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin
 • Truyền đạt thông tin về việc sử dụng an toàn
 • Được cấp phép theo REACH nếu cần thiết
 • Thông báo (các chất có nguy cơ cao trong vật phẩm)
 • Trách nhiệm cung cấp thông tin (các chất có nguy cơ cao trong vật phẩm)

Người dùng trong chuỗi cung ứng

 • Thông tin về cách sử dụng
 • Áp dụng thông tin từ MSDS
 • Chuẩn bị báo cáo an toàn hóa chất cho các trường hợp sử dụng đặc biệt

Nhà phân phối

 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin trong suốt chuỗi cung ứng
 • Chuyển tài liệu an toàn tương ứng với thông tin cho việc sử dụng an toàn (theo chiều đi xuống)
 • Chuyển các điều kiện sử dụng (theo chiều đi lên)

Phạm vi đăng ký theo REACH

 • Hóa chất (đơn chất và hợp chất)
 • Hỗn hợp (hỗn hợp các chất, bao gồm hợp kim và nhựa)
 • Vật phẩm (có hình dạng hoặc thiết kế đặc biệt tạo ra tính năng khác hơn so với thành phần hóa học của chúng)

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Thử nghiệm chất độc hại cho thiết bị điện theo chỉ thị RoHS

Thử nghiệm các chất độc hại theo Chỉ thị RoHS quốc tế | TÜV Rheinland

TÜV Rheinland thử nghiệm thiết bị điện và điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho sản phẩm của doanh nghiệp.

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm

Chứng nhận tiếp xúc với thực phẩm | TÜV Rheinland

Chúng tôi thử nghiệm và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm được thiết kế để tiếp xúc với thực phẩm. Liên hệ ngay hôm nay!

ĐỌC THÊM

VOC and Formaldehyde Emission Testing

Trang dịch vụ đã xem