current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chỉ thị Đăng ký, Đánh giá, Cho phép và Hạn chế Sử dụng Hóa chất (REACH)

Chỉ thị Đăng ký, Đánh giá, Cho phép và Hạn chế Sử dụng Hóa chất (REACH)

Đăng ký, Đánh giá và Cho phép Sử dụng Hóa chất

Chỉ thị REACH là một hệ thống quy định về tính an toàn của Liên minh châu Âu (EC) có liên quan đến các thủ tục đăng ký, đánh giá, cho phép và hạn chế sử dụng các loại hóa chất. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 2007, Chỉ thị REACH quy định các nhà sản xuất và nhập khẩu đăng ký tất cả các chất mà họ sản xuất và/hay nhập khẩu vào châu Âu với số lượng là ≥ 01 tấn/loại/năm tại Cơ quan Quản lý Hóa chất châu Âu (ECHA) có trụ sở đặt tại Helsinki, Phần Lan.

Là một hệ thống quy định của Liên minh châu Âu, Chỉ thị REACH được áp dụng trọn vẹn tại tất cả các quốc gia thành viên.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà sản xuất, phân phối và nhập khẩu về mọi vấn đề cần được thực hiện để đáp ứng các quy định của chỉ thị ấy.

Các Lợi ích của Doanh nghiệp

Với dịch vụ từ các chuyên gia TÜV Rheinland về Chỉ thị REACH, doanh nghiệp có thể:

 • Đảm bảo khả năng tiếp cận các thị trường tại châu Âu;
 • Giảm thiểu tối đa rủi ro trách nhiệm khi có đầy đủ các tài liệu dẫn chứng tình trạng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn;
 • Đạt lợi thế cạnh tranh khi có được con dấu chứng nhận hợp chuẩn của một tổ chức chứng nhận độc lập và có uy tín;
 • Giúp khách hàng của mình đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm an toàn;
 • Củng cố và nâng cao lòng tự tin về chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Các Dịch vụ của Chúng tôi

Các buổi hội thảo đào tạo về Chỉ thị REACH − Các buổi hội thảo này sẽ giúp nhân viên và các nhà cung ứng của doanh nghiệp nâng cao kiến thức về các quy định của Chỉ thị REACH, và cung cấp cho họ các hướng dẫn thực tế về các biện pháp cần thiết để tuân thủ.

Tư vấn − Các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp ở giai đoạn thiết kế sản phẩm để giúp doanh nghiệp tuân thủ Chỉ thị REACH một cách hiệu quả.

Đánh giá sản phẩm và xác định các chất cần quan tâm đặc biệt (SVHC) − để xác định các loại hóa chất độc hại nằm trong phạm vi cần phải đăng ký để được phép sử dụng theo Chỉ thị REACH, TÜV Rheinland có thể thực hiện:

 • Kiểm tra sàng lọc để phát hiện các hóa chất thuộc Loại 1 và 2 trong Sổ Đăng ký Hóa chất cần Tuân thủ (Chemical Compliance Register – CMR);
 • Phân tích hóa học đối với các loại vật liệu cụ thể và chức năng của chúng.

Phiếu Dữ liệu An toàn (SDS) − chúng tôi cũng có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin với các nhà cung ứng bằng cách:

 • Lập các Phiếu SDS để thu thập dữ liệu đánh giá sản phẩm;
 • Xác minh các dữ liệu lý hóa và độc tố đối với các hóa chất tồn tại trong các sản phẩm của doanh nghiệp.

Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế sử dụng hóa chất

REACH viết tắt: Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế sử dụng hóa chất.

Đăng ký

Các Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu các chất vào Liên minh châu Âu (EU) với số lượng lớn từ một tấn trở lên mỗi năm hoặc nhập khẩu các sản phẩm có thể phát thải ra cácchất với số lượng lớn từ một tấn trở lên mỗi năm phải đăng ký với Cơ quan quản lý hóa chất châu Âu (ECHA). Đăng ký được thực hiện bằng việc nộp hồ sơ kỹ thuật chi tiết tất cả tính chất hóa lý và độc tính của các chất cùng với những biện pháp an toàn cần thiết trong việc sử lý chúng.

Đối với các chất có trong sản phẩm được nhập khẩu hoặc sản xuất với số lượng lớn hơn 10 tấn một năm cần phải có một báo cáo an toàn hóa chất bao gồm các viễn cảnh tiếp xúc với để đăng ký REACH thành công.

Đánh giá

ECHA sẽ xem xét tất cả tài liệu đăng ký RECH và có thể yêu cầu thêm thông tin nếu thấy cần thiết.

Thông báo

Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm cần phải thông báo với ECHA nếu trong sản phẩm có bất kỳ hóa chất có nguy cơ cao có nồng độ vượt trên 0.1% tính theo trọng lượng.

Cấp phép

Việc cấp phép của ECHA áp dụng cho các chất có nguy cơ cao (SVHC). Danh sách các hóa chất được cấp phép nằm trong các loại sau:

 • CMR – chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại với việc sinh sản
 • PBT – khó phân hủy, tồn lưu chất độc
 • vPvB – rất khó phân hủy và rất tồn lưu
 • Các chất được quan tâm với bằng chứng khoa cho thấy tác động nghiêm trọng có thể xảy ra

Việc cấp phép có thể được đưa ra nếu không có các chất hoặc công nghệ phù hợp để thay thế và nếu lợi ích xã hội và kinh tế cao hơn rủi ro.

Hạn chế

Các nước thành viên Liên minh châu Âu có thể đề xuất các hạn chế đối với nhà mày, tiếp thị và việc sử dụng các chất gây nguy hiểm và các chế phẩm. Các chất này có thể bị hạn chế hoàn toàn nếu việc sử dụng mang đến những rủi ro không thể chấp nhận đối với sức khỏe và môi trường (Phụ lục XVII REACH).

Danh sách các chất có nguy cơ cao (SVHC) của REACH

Danh sách các chất có nguy cơ cao (SVHC) là một phần trong chỉ thị REACH của châu Âu, hiện tại có 169 hóa chất. Tổ chức ECHA sẽ xác định những chất đó có nên được đưa vào danh sách cấp phép bao gồm 22 chất có nguy cơ cao ở thời điểm hiện tại. Tất cả nhà máy sản xuất, nhập khẩu, bán lẻ vào thị trường châu Âu cần phải đảm bảo sản phẩm của họ không có chất có nguy cơ cao để tránh các hình phạt và việc thu hồi sản phẩm.

Ví dụ các sản phẩm cần tuân thủ chỉ thị REACH

Nếu là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu một hoặc nhiều hơn những sản phẩm được liệt kệ dưới đây, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục đăng ký REACH trước khi đưa sản phẩm tiến vào thị trường châu Âu.

 • Hợp kim và nhựa
 • Hóa chất
 • Dầu, nhiên liệu và khí đốt
 • Sản phẩm bán thành phẩm như thép tấm, ống dẫn, ống, vật đúc
 • Đồ chơi
 • Đồ nội ngoại thất
 • Mỹ phẩm, phụ kiện
 • Văn phòng phẩm
 • Bột màu, sơn, keo
 • Chất tẩy rửa
 • Dệt may, giày, da
 • sản phẩm điện và điện tử
 • và hơn thế nữa …

Vai trò của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đối với chỉ thị REACH

Nhà máy sản xuất

 • Trách nhiệm đăng ký theo chỉ thị REACH
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin
 • Truyền đạt thông tin về việc sử dụng an toàn
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin đến khách hàng
 • Đạt dược sự cấp phép theo chỉ thị REACH nếu cần thiết

Nhà nhập khẩu

 • Trách nhiệm đăng ký theo chỉ thị REACH
 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin
 • Truyền đạt thông tin về việc sử dụng an toàn
 • Đạt dược sự cấp phép theo chỉ thị REACH nếu cần thiết
 • Thông báo (các chất có nguy cơ cao trong vật phẩm)
 • Trách nhiệm đưa ra thông tin (các chất có nguy cơ cao trong vật phẩm)

Người dùng trong chuỗi cung ứng

 • Thỏng tin về cách sử dụng
 • Áp dụng thông tin từ MSDS
 • Chuẩn bị báo cáo an toàn hóa chất cho các công dụng đặc biệt

Nhà phân phối

 • Trách nhiệm truyền đạt thông tin trong suốt chuỗi cung ứng
 • Chuyển tài liệu an toàn tương ứng với thông tin cho việc sử dụng an toàn (theo chiều đi xuống)
 • Chuyển các điều kiện sử dụng (theo chiều đi lên)

Phạm vi của việc đăng ký theo chỉ thị REACH

 • Hóa chất (đơn chất và hợp chất)
 • Hỗn hợp (hỗn hợp các chất, bao gồm hợp kim và nhựa)
 • Vật phẩm (Có hình dạng đặc biệt hoặc thiết kế mà chức ở cấp độ cao hơn thành phần cấu tạo hóa học của chúng)

Danh sách các chất có nguy cơ cao

Một chất có nguy cơ cao (SVHC) là một chất hóa học (hay là trong một nhóm các chất hóa học) được đề xuất sử dụng ở Liên minh châu Âu phải được cấp phép theo chỉ thị REACH. Có 169 chất trong danh sách đề cử và 22 chất trong danh sách cấp phép (được cập nhật vào tháng 6, 2016).

Tải xuống

pdf Tuân thủ REACH 520 KB Tải xuống

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem