current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo Hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh theo hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

An toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

Doanh nghiệp đang tham gia ngành sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm hay dược phẩm? Doanh nghiệp là nhà phân phối các loại sản phẩm ấy? Doanh nghiệp là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cơ khí hay sản xuất các loại sản phẩm vệ sinh? Áp dụng tiêu chuẩn HACCP sẽ mang đến cho doanh nghiệp cơ hội chứng minh rằng vệ sinh và an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) giúp doanh nghiệp xác định và tránh được các hiểm họa tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Giấy chứng nhận HACCP do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Đảm bảo chất lượng các loại thực phẩm do doanh nghiệp sản xuất
 • Được công nhận quốc tế
 • Giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Củng cố lòng tin của khách hàng vào sản phẩm của doanh nghiệp

06 bước hoàn thiện mức độ an toàn thực phẩm

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá các quy trình cũng như hệ thống vận hành của doanh nghiệp theo 06 bước sau:

 1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)
  Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để tìm hiểu xem doanh nghiệp đã thực hiện yêu cầu nào của tiêu chuẩn hay chưa, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.
 2. Xem xét hồ sơ
  Đội ngũ đánh giá viên sẽ xác định phạm vi trùng khớp giữa hồ sơ hệ thống quản lý sinh thái của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của hệ thống HACCP.
 3. Đánh giá chứng nhận
  Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý vệ sinh đang được áp dụng tại doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống ấy.
 4. Cấp chứng nhận
  Nếu đáp ứng được mọi yêu cầu của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của hệ thống HACCP.
 5. Đánh giá giám sát
  Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình sản xuất, kinh doanh.
 6. Gia hạn giấy chứng nhận
  Sau mỗi ba năm, doanh nghiệp sẽ gia hạn giấy chứng nhận nhằm đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp về an toàn của các loại thực phẩm cung cấp cho đối tác và khách hàng.

07 nguyên tắc của hệ thống HACCP

 • Phân tích các chất độc hại có trong thực phẩm về mặt sinh học, hóa học và vật lý
 • Xác định các yếu tố tới hạn nguy hiểm từ sử dụng nguyên vật liệu, lưu kho cho đến chế biến, bán hàng và tiêu thụ
 • Xác định các giới hạn kiểm tra và các biện pháp phòng ngừa
 • Sử dụng hệ thống kiểm tra liên tục đối với các điểm tới hạn nguy hiểm
 • Thiết lập các giải pháp khắc phục
 • Phát triển các quy trình kiểm tra bổ sung để đảm bảo hệ thống HACCP luôn vận hành hiệu quả
 • Lập hồ sơ lưu tất cả các quy trình

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đảm bảo chất lượng toàn diện, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem