current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000

Chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Đảm bảo chất lượng toàn diện, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng

Không cần đạt nhiều loại chứng chỉ tốn kém mà vẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Chứng chỉ ISO 22000 là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đầu tiên dành cho các doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ chuỗi sản xuất trong ngành thực phẩm, bao gồm các nhà sản xuất chính, các công ty vận chuyển và các nhà bán lẻ. Xét trên phương diện cơ cấu và nội dung, tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng dựa trên các quy định dành cho một hệ thống quản lý chất lượng được xác định trong ISO 9001 và được mở rộng để bao gồm các nguyên tắc của Hệ thống phân tích rủi ro và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) .

Lợi ích cho doanh nghiệp

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000 do TÜV Rheinland cấp giúp doanh nghiệp:

  • Đáp ứng và lập hồ sơ dẫn chứng thực hiện các yêu cầu quy định có liên quan đến an toàn thực phẩm
  • Mở rộng phạm vi công nhận quốc tế
  • Giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Củng cố lòng tin của khách hàng

06 bước hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Quá trình thực hiện thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ trải qua 06 bước với sự hỗ trợ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm của TÜV Rheinland

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định xem doanh nghiệp đã áp dụng các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn hay chưa và, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Kiểm tra tài liệu

Đội ngũ chuyên gia đánh giá sẽ xác định sự phù hợp giữa hồ sơ hệ thống quản lý sinh thái của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn ISO 22000.

3. Đánh giá chứng nhận

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý môi trường được áp dụng tại doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá hiệu lực của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn ISO 22000.

5. Đánh giá giám sát

Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình của mình.

6. Gia hạn giấy chứng nhận

Sau ba năm, doanh nghiệp sẽ thực hiện gia hạn giấy chứng nhận, đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với quá trình đảm bảo an toàn của các loại thực phẩm cung cấp cho đối tác và khách hàng.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo Hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh theo hệ thống phân tích rủi ro và quản lý điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

An toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem