current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Chứng nhận của TÜV Rheinland

Chứng nhận của TÜV Rheinland

Chứng nhận cá nhân: chứng nhận nhân viên có đủ năng lực cần thiết

Các giấy chứng nhận của TÜV Rheinland tại trang web Certipedia là dẫn chứng hiệu quả và đáng tin cậy về chất lượng và năng lực của đội ngũ nhân lực tại doanh nghiệp. Sau khi tham dự những khóa đào tạo chất lượng cao của chúng tôi và đạt các kỳ kiểm tra kết quả sau đó, nhân viên của doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận của Hiệp hội Chứng thực Đức (TGA) hay giấy chứng nhận từ Trung tâm Chứng nhận Nhân sự (PersCert TÜV) độc lập của chúng tôi. Một trong những điểm đặc biệt trong quy trình chứng nhận của chúng tôi là cứ sau ba năm một lần nhân viên của doanh nghiệp có thể gia hạn giấy chứng nhận mà họ đã nhận được. Điều đó có nghĩa là khách hàng của doanh nghiệp có thể an tâm rằng trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên tại doanh nghiệp luôn được cập nhật hóa. Phải chăng đã đến lúc doanh nghiệp nên phát huy giá trị của đội ngũ nhân viên như là một tài sản tiếp thị đáng giá và hiệu quả nhất?

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với giấy chứng nhận nhân sự được quốc tế công nhận do TÜV Rheinland cung cấp, doanh nghiệp có thể:

  • Thể hiện các thành tựu của đội ngũ nhân viên và lập hồ sơ dẫn chứng chất lượng và năng lực của lực lượng lao động tại doanh nghiệp
  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp và bản thân
  • Tạo ưu thế cạnh tranh đặc biệt và nâng cao lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp
  • Tạo điều kiện cho khách hàng nhìn nhận các kỹ năng và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên tại doanh nghiệp được chứng nhận trực tuyến tại www.tuv.com

Chi tiết về hình thức chứng nhận dành cho nhân viên của doanh nghiệp do chúng tôi cung cấp

  • Để nhận được giấy chứng nhận của TÜV Rheinland, nhân viên của doanh nghiệp phải tham dự một khóa đào tạo và đạt kỳ kiểm tra kết quả sau đó. Giấy chứng nhận được cấp bởi một trung tâm chứng nhận được Hiệp hội TGA chứng thực, khóa học và kỳ kiểm tra sẽ do Học viện TÜV Rheinland hay một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được cấp phép tổ chức. Mọi nhân viên đạt kỳ kiểm tra sẽ nhận được giấy chứng nhận từ Hiệp hội Chứng thực Đức (TGA).
  • Thay cho các giấy chứng nhận của Hiệp hội TGA, Trung tâm Chứng nhận Nhân sự TÜV Rheinland cũng có thể cấp giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo của TÜV Rheinland. Trong trường hợp đó, khóa đào tạo phải do Học viện TÜV Rheinland độc quyền tổ chức.
  • Chứng chỉ chỉ có thể được cấp bởi Trung tâm Chứng nhận Nhân sự TÜV Rheinland (PersCert TÜV). Chúng tôi cũng có thể cấp giấy chứng thực.
  • Chứng chỉ có hiệu lực không thời hạn nhưng có thể gia hạn ba năm một lần.

Nâng cao giá trị doanh nghiệp với chứng nhận chất lượng của chúng tôi

Hãy sử dụng giấy chứng nhận cá nhân để chứng minh năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên tại doanh nghiệp và nâng cao lợi thế cạnh tranh.Khách hàng và đối tác có thể tìm thấy văn bằng chứng nhận năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp bằng cách truy cập trực tuyến trang Certipedia. Các mã số khóa học cụ thể tại trang web Certipedia của chúng tôi thể hiện rõ các tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn mà nhân viên của doanh nghiệp đã đạt được. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch – Khách hàng và đối tác sẽ nhận ra và hiểu rõ năng lực và trình độ chuyên môn của các nhân viên tại doanh nghiệp thông qua các văn bằng chứng nhận ấy.

Các dịch vụ liên quan

Cập nhật quy định

GB/T 32614-2016 được công bố dành cho quần áo thể thao ngoài trời và hàng may mặc chống thấm nước

Đọc thêm

Certipedia

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí về các sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận.

ĐỌC THÊM

Accredited Personnel Certification

Rail Traffic Certification

Trang dịch vụ đã xem