current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Recognized testing for vehicles, systems and components

Automotive Testing

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm điển hình cho các loại xe, hệ thống và linh kiện

Dịch vụ chứng nhận điển hình cho các hệ thống động cơ ô-tô và bộ phận cấu thành

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem