current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Xe chở khách


TÜV Rheinland

Từ năm 1872, chúng tôi đã tập trung về sự an toàn và chất lượng dành cho con người, môi trường và công nghệ. Lợi ích từ dịch vụ đa dạng, hỗ trợ từ các chuyên gia và các lĩnh vực chuyên môn đều được thiết kế riêng cho sản phẩm hoặc công ty của doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi còn cung cấp các giải pháp phù hợp nhất dựa trên cơ sở các quy định pháp luật, yêu cầu doanh nghiệp cũng như các chuẩn mực về hiệu suất và tiêu chuẩn có liên quan khác.

Hồ sơ năng lực

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ