current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Inspecció de tecnologia mecànica i de transport

Inspecció de tecnologia mecànica i de transport

Prevenció d'accidents i avaries amb la nostra inspecció de sistemes de transport

Els fabricants de sistemes mecànics i de transport i aquells que usen aquests equips en un entorn laboral o una instal·lació pública han d'estar completament segurs que es compleixin els estàndards de seguretat i que es mantinguin en tot moment. Nosaltres us proporcionem serveis de proves, inspecció i manteniment per a sistemes de transport i tecnologia mecànica. Assegureu-vos que els vostres sistemes mecànics i de transport estiguin en les millors condicions possibles i que funcionin correctament per evitar riscos de danys personals o avaries operatives, menys responsabilitat i reduir la pèrdua d'ingressos.

Demaneu una cita avui amb els nostres experts!

La seguretat dels sistemes de transport beneficia el personal i la maquinària

Inspecció de tecnologia mecànica i de transport – TÜV Rheinland
Els nostres serveis d'inspecció de transportadors beneficia el vostre personal i maquinària

Aprofiteu els nostres anys d'experiència i serveis integrals per complir els estàndards de seguretat i les normes legals, reduir les obligacions, prevenir accidents garantint la seguretat laboral i mantenir els vostres sistemes de transport funcionant de forma segura.

Les inspeccions i el manteniment preventiu us ajuden a garantir la seguretat dels sistemes de transport

Donem suport a fabricants i operadors de tecnologia mecànica i de transport amb una àmplia gamma de serveis per provar, avaluar i verificar que els equips funcionin correctament i efectiva i per garantir que es compleixin tots els estàndards de seguretat rellevants. La nostra assistència inclou:

 • Homologacions de tipus per a maquinària
 • Proves prèvies a la posada en servei, periòdicament i després de modificacions
 • Inspecció per garantir el compliment de la prevenció d'accidents i les normes de seguretat laboral
 • Avaluació de riscos (GBU) i vida útil restant
 • Seguiment de dates d'inspecció, expiracions i renovacions
 • Facilitació d'informació sobre requisits de seguretat i opcions de disseny tècnic en fases de planificació, construcció i modificació
 • Assistència durant les fases de reparació, conversió o reforma total
 • Garantia que la documentació del fabricant estigui preparada d'acord amb la legislació sobre les declaracions CE de conformitat, les anàlisi de riscos i els manuals de funcionament
 • Investigació d'accidents i danys i preparació d'informes


Els serveis es proporcionen a:

 • Escales mecàniques i andanes mòbils
 • Finestres i portes motoritzades
 • Grues i cabrestants
 • Plataformes d'elevació i màquines de càrrega
 • Magatzems i logística
 • Sistemes d'aparcament de vehicles i unitats d'aparcament doble
 • Equipament de tarimes i estructures temporals
 • Telefèrics, telesquís i sistemes d'elevació aèria

Els sistemes de transport segurs i efectius són productius i rendibles

En complir les directrius de seguretat de sistemes de transport i realitzar un manteniment preventiu, els fabricants i operadors poden proporcionar entorns segurs als seus treballadors, clients i al públic en general i garantir, al mateix temps, el valor i la integritat de l'actiu. Beneficieu-vos de la xarxa internacional d'experts de TÜV Rheinland i la seva experiència col·lectiva per garantir que els vostres sistemes de transport siguin segurs, compleixin els requisits i es mantinguin.

Truqueu-nos ara per a saber què podem oferir-vos!

Això també pot interessar-vos

Inspecció de grues i de sistemes d’elevació aeris

Inspecció de grues i serveis de certificació

Us ajudem a garantir la qualitat i seguretat dels vostres sistemes d’elevació aeris, equips d'elevació i grues.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment