current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Zezwolenia na obrót towarami na terenie Ameryki Północnej

Zezwolenia na obrót towarami na terenie Ameryki Północnej

Towary eksportowane na rynek północnoamerykański

Przepisy obowiązujące w Ameryce Północnej wymagają, aby towary importowane posiadały odpowiednie certyfikaty wydane w kraju pochodzenia przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą. TÜV Rheinland przeprowadza badania wyrobów przeznaczonych na rynek północnoamerykański niezależnie od ich rodzaju - od wyrobów elektrycznych i ciężkich maszyn, po zabawki dla dzieci i elementy konstrukcyjne. TÜV Rheinland wydaje certyfikaty dla wyrobów elektrycznych przeznaczonych na rynek kanadyjski, które obowiązują również w Stanach Zjednoczonych. W przypadku produktów przeznaczonych do obrotu w Meksyku muszą zostać spełnione normy NOM (Normas Oficiales Mexicanas).

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki usługom TÜV Rheinland w zakresie wydawania zezwoleń dla wyrobów, mogą Państwo:

  • W krótkim czasie wprowadzić produkt na wybrany rynek
  • Zyskać przewagę nad konkurencją
  • Zredukować koszty - dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów TÜV Rheinland

USA

Wyroby elektryczne
Wyroby elektryczne eksportowane do Stanów Zjednoczonych muszą spełniać lokalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. TÜV Rheinland bada i wydaje zezwolenia dla masowo produkowanych towarów zgodnie z wytycznymi NRTL. Maszyny lub urządzenia zatwierdza się indywidualnie, zgodnie z wytycznymi FES.

Wyroby dla dzieci
Obowiązkowa certyfikacja dotycząca bezpieczeństwa nieelektrycznych wyrobów konsumenckich w USA należy do stosunkowo nowych wymagań. Ustawa o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumenckich (CPSIA), wprowadzona w 2008 roku wymaga, aby wyroby dla dzieci posiadały certyfikaty wydawane przez wyznaczone niezależne jednostki. Większość wymagań wiąże się z Ustawą o substancjach niebezpiecznych (HSA), która reguluje obrót substancjami niebezpiecznymi, takimi jak ołów lub ftalany. Ustawa CPSIA bierze również pod uwagę wymagania normy ASTM F963 (amerykańska norma jakości zabawek).

Wyroby "zielone" - meble i materiały budowlane
Istnieje wiele metod badania wpływu wyrobów "zielonych" na środowisko naturalne. Oto dwa przykłady:

  • Certyfikacja mebli TM na poziomie BIFMA

Metoda ta ocenia wyrób końcowy oraz proces produkcyjny, jak również poziom odpowiedzialności społecznej producenta. TÜV Rheinland przeprowadzi wymagane badania emisji zanieczyszczeń.

  • Znak GREENGUARD przyznawany ekologicznym wyrobom budowlanym i instalacyjnym

Kanada

Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych
W Kanadzie obowiązują wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, podobne do tych w Stanach Zjednoczonych. Masowo produkowane towary można certyfikować do obrotu tylko na rynku kanadyjskim - lub jednocześnie do obrotu na rynku kanadyjskim i Stanów Zjednoczonych. TÜV Rheinland posiada również akredytację na udzielanie wyrobom tak zwanego "zezwolenia specjalnego."

Wyroby medyczne
Produkty medyczne w Kanadzie muszą być dopuszczone do obrotu przez Federalny Urząd Ochrony Zdrowia w Kanadzie. Kanadyjska Rada ds. Norm (SCC) zatwierdziła TÜV Rheinland North America, Inc. jako jednostkę certyfikującą systemy zarządzania jakością. TÜV Rheinland Polska z przyjemnością udzieli wszelkich dodatkowych informacji o produktach medycznych i technologii przeznaczonych do obrotu na rynku kanadyjskim.

Meksyk

Produkty przeznaczone do obrotu w Meksyku muszą spełniać normy NOM (Normas Oficiales Mexicanas). ANCE bada i certyfikuje wyroby użytku domowego i tym podobnych, natomiast NYCE kontroluje wyroby elektroniczne i inne urządzenia IT. TÜV Rheinland wydaje niezbędne zezwolenia dopuszczające te wyroby do obrotu na terenie Meksyku.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu