current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zbiorniki magazynowe i transportowe paliw płynnych

Zbiorniki magazynowe i transportowe paliw płynnych

Oceny utrzymania zbiorników na paliwa płynne – mniejsze ryzyko w eksploatacji i zapobieganie występowania awarii

Koncerny naftowe, dystrybutorzy paliw oraz właściciele stacji paliwowych muszą wykazać zgodność z programem regulacyjnym w zakresie transportu i składowania ropy naftowej. Program obejmuje regularne inspekcje i przeglądy, które znacząco zmniejszają ryzyko i zapobiegają awariom podczas przechowywania płynnych produktów ropopochodnych.

TÜV Rheinland oferuje wsparcie techniczne w utrzymaniu urządzeń w obiektach składowania paliw w celu zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki kompleksowym usługom oferowanym przez TÜV Rheinland dla urządzeń służących do transportu lub magazynowania paliw płynnych, mogą Państwo:

 • Mniejsze ryzyko odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
 • Uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki zmniejszeniu ilości awarii - niezależne kontrole ekspertów
 • Zwiększyć zaufanie klientów do jakości swoich wyrobów i usług.
 • Uzyskać zgodność z przepisami

Usługi dla obiektów związanych z transportem i składowaniem paliw oferowane przez TÜV Rheinland

Kontrole jakości, ocena i usługi geodezyjne dla obiektów w celu osiągnięcia zgodności z przepisami lub w celu ograniczenia ryzyka dla bezpiecznego funkcjonowania obiektów.

Obowiązkowe kontrole i oceny obiektów związanych z transportem lub składowaniem paliw

 • Zatwierdzanie odpowiedniej dokumentacji dla nowych obiektów, jak również przedłużanie pozwoleń i wprowadzanie znaczących usprawnień w istniejących obiektach
 • Administracja uruchamiania obiektów
 • Weryfikacja przedłożonych dokumentów i przeprowadzanie obowiązkowych kontroli
 • Nadzór nad firmami uczestniczącymi w realizacji i konserwacji
 • Wykonywanie obowiązkowych obmiarów geodezyjnych na terenie obiektu

Dobrowolne kontrole i oceny obiektów związanych z transportem lub składowaniem paliw

 • Ocena wymagań prawnych dotyczących urządzeń i innych instalacji
 • Kontrola jakości systemu konserwacji
 • Kontrola jakości urządzeń i instalacji po ich nabyciu
 • Kontrola jakości w trakcie montażu
 • Inspekcje w trakcie montażu
 • Badania podczas przestojów w produkcji w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych
 • Inwentaryzacja instalacji i urządzeń podlegających przepisom w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu