current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zakłady wytwarzające biogazy

Zakłady wytwarzające biogazy

Zielona Energia z odpadów organicznych

Biogaz wytwarzany z odpadów organicznych takich jak nawóz, zużyty tłuszcz lub odpady żywnościowe jest niewyczerpanym źródłem energii, dostarczającym cenną energię elektryczną przez całą dobę. Dlatego też biomasa, obok energii wiatrowej i wodnej, zyskuje coraz większe znaczenie jako źródło energii o neutralnej emisji CO2.

Eksperci TÜV Rheinland oferują wsparcie dla wytwórców biogazu i operatorów w wytwórniach biogazu we wszystkich fazach - począwszy od planowania i budowy po bezpieczeństwo pracy zakładu. Oznacza to maksymalną pewność w zakresie zgodności z przepisami w kontaktach z władzami oraz minimalne ryzyko przestojów i wypadków.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland dla wytwórni biogazu to:

 • Spokój ducha w zakresie planowania i realizacji podczas wszystkich etapów projektu.
 • Minimalizacja ryzyka awarii i przestojów zakładu.
 • Korzyści płynące z wieloletniego doświadczenia firmy TÜV Rheinland w branży przemysłowej, wysokich standardów dotyczących jakości oraz obiektywizmu.
 • Korzystając z usług firmy TÜV Rheinland, mogą Państwo liczyć na wsparcie całej rzeszy wysoko wykwalifikowanych ekspertów.

Zakres usług oferowanych przez TÜV Rheinland dla wytwórni biogazu

Kompleksowe usługi oferowane przez TÜV Rheinland dla wytwórni biogazu obejmują:

 • Planowanie i kontrolę dokumentów zatwierdzających
 • Doradztwo w sprawach optymalizacji procesów technicznych dla systemów dostarczania energii cieplnej i koncepcji elektrociepłowniczych w zakładzie
 • Ocena zakładu w zakresie przestrzegania odpowiednich przepisów i kodeksów praktyk budowlanych
 • Ocena zakładu w zakresie spełniania wymagań dotyczących pozwoleń na budowę i upoważnień
 • Ocena wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo, w tym zabezpieczenia systemów elektrycznych i systemów odgromowych
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwwybuchowej i ocena ryzyka
 • Sprawdzanie kominów stalowych pod kątem zgodności z normą DIN V 4133
 • Szkolenie personelu
 • Oceny
 • Certyfikacja dotycząca przepływu materiałów w zakładzie zgodnie z EEG

Podstawa prawna

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland dla wytwórni biogazu zapewniają zgodność z następującymi przepisami, normami i wytycznymi:

 • Niemieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy (Betriebssicherheitsverordnung lub BetrSichV)
 • Niemieckie przepisy dotyczące zaopatrzenia w wodę (Wasserhaushaltsgesetz)
 • Niemieckie przepisy krajowe dotyczące gospodarki wodnej (Landeswassergesetz)
 • Niemieckie przepisy dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz dla firm specjalistycznych (Verordnung über zum Anlagen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Über Fachbetriebe lub VawS)
 • Przepisy techniczne dla cieczy palnych (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten, TRbF)
 • Przepisy techniczne dla substancji niebezpiecznych dla wody (Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe lub TRwS)
 • Przepisy budowlane
 • Przepisy dotyczące kontroli zanieczyszczeń
 • Przepisy dotyczące utylizacji odpadów
 • Przepisy dotyczące nawozów
 • Przepisy dotyczące postępowania w przypadku chorób zwierząt oraz utylizacji odpadów rzeźnych

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu