current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Utrzymanie instalacji i wyposażenia oraz badania materiałowe

Utrzymanie instalacji i wyposażenia oraz badania materiałowe

Badania instalacji i materiałowe

Specjaliści TÜV Rheinland w dziedzinie konserwacji i badania materiałów oferują zintegrowane rozwiązania do oceny stanu instalacji i sprzętu. Zalecą także odpowiednie działania zaradcze w celu zminimalizowania ryzyka. TÜV Rheinland oferuje kompleksowe doradztwo, profesjonalne badania materiałów, dokładne analizy usterek i szczegółowe ekspertyzy, których celem jest poprawa jakości Państwa produktów. Współpraca z nami to większa dyspozycyjność, bezpieczeństwo, rentowność Państwa instalacji oraz urządzeń.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Usługi konserwacji i badań materiałów oferowane przez TÜV Rheinland mają na celu:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego oraz zmniejszenie ryzyka roszczeń z tytułu odpowiedzialności
 • Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia TÜV Rheinland w branży przemysłowej
 • Utrzymanie i poprawę jakości dzięki szybkim i dokładnym wynikom badań
 • Dokładne ustalenie przyczyn usterek i określenie odpowiedzialności w przypadku strat lub uszkodzenia

Usługi w zakresie badań i pomiarów

Badania nieniszczące

 • Badania radiograficzne
 • Ręczne metody badań ultradźwiękowych, takie jak pomiar grubości ścian i badania pęknięć
 • Zautomatyzowane badania ultradźwiękowe, takie jak P-scan, układy fazowane, technika ogniskowania z syntetyczną aperturą (SAFT) oraz czas dyfrakcji fal (TOFD)
 • Badania pęknięć powierzchniowych metodą penetracji kolorów oraz proszku magnetycznego
 • Zmechanizowana inspekcja dna zbiornika i skanowanie strumienia magnetycznego
 • Pomiary głębokości pęknięć za pomocą sondy potencjałowej
 • Analiza emisji hałasu, szczególnie w zbiornikach ciśnieniowych
 • Inspekcja wizualna i endoskopia
 • Lokalizacja wycieków

Badania mechaniczne

 • Próby rozciągania
 • Badania odporności na uderzenia
 • Próby zginania i składania
 • Próby pełzania
 • Badania twardości

Badania korozyjności

 • Badania odporności na korozję
 • Tworzenie koncepcji kontroli korozji
 • Analiza uszkodzeń korozyjnych

Badanie tworzyw sztucznych

 • Badania fizyczne
 • Badania elektryczne i chemiczne

Metalografia i fraktografia

 • Analiza i ocena produkcji i operacji związanych z wpływem na strukturę materiału za pomocą makro i mikrosekcji
 • Analiza powierzchni pęknięć, osłon i osadów przy użyciu metod świetlno-optycznych, mikroskopu elektronowego i mikrosondy rentgenowskiej z detektorem dyspersji energii
 • Określanie rodzaju i przyczyn pęknięć
 • Ocena mikrostruktury in situ za pomocą badań metalograficznych metodą replik

Pomiary tensometryczne

Tensometry foliowe oporowe i pojemnościowe we wszystkich zakresach temperatury do określenia jednoosiowych lub dwuosiowych warunków naprężeń.

Mechanika pęknięć

Pęknięte komponenty nie zawsze trzeba natychmiast wymieniać. Najpierw dokonuje się oceny, na przykład przy pomocy mechaniki pęknięć, czy pęknięcia nie powiększają się i czy dany element pomimo pęknięcia można nadal bezpiecznie eksploatować.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu