current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Usługi dla przemysłu naftowego i gazowego

Usługi dla przemysłu naftowego i gazowego

TÜV Rheinland proponuje Państwu skorzystanie z eksperckiej wiedzy, która pomoże sprostać wyzwaniom projektowym

Mimo popularyzacji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w najbliższych dziesięcioleciach to ropa naftowa i gaz pozostaną podstawowym źródłem pozyskiwania energii. Wraz z ulepszaniem technologii wydobywczych, zyskuje się dostęp do nowych złóż ropy naftowej i gazu. Niemniej jednak wyzwania stojące przed firmami z branży naftowej i gazowej rosną. Nie tylko nowe złoża są trudniej dostępne lecz także projekty wydobywcze stają się coraz bardziej złożone. Inwestorzy, operatorzy, firmy ubezpieczeniowe mają do czynienia z dużymi inwestycjami, nowymi technologiami, napiętymi harmonogramami projektów oraz większymi wymogami prawnymi, handlowymi i środowiskowymi.

Jako jeden z wiodących dostawców usług dla sektora energetycznego, TÜV Rheinland oferuje certyfikacje, inspekcje oraz inne usługi we wszystkich fazach wydobycia i rafinacji ropy naftowej i gazu. Nie ma znaczenia, czy jest to planowanie, budowa czy eksploatacja - TÜV Rheinland zapewnia wsparcie w optymalizacji procesów. Pozwoli to Państwu uniknąć problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń, dzięki czemu utrzymają one swoją wartość i osiągną maksymalną żywotność.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Z TÜV Rheinland jako partnerem we wszystkich ważnych procesach, mogą Państwo:

 • Zyskać pewność, że wszystkie procesy planowania, budowy lub obsługi są zoptymalizowane, co oznacza zwrot z inwestycji
 • Uniknąć błędów podczas planowania i zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie instalacji
 • Zyskać na czasie dzięki szybkiemu przeprowadzeniu procesu uzyskania odpowiednich zezwoleń
 • Uzyskać dostęp do kompleksowych usług i ogólnokrajowego wsparcia bez żadnych ograniczeń regionalnych
 • Skorzystać z wieloletniego doświadczenia firmy TÜV Rheinland w branży przemysłowej, profesjonalnej obsługi klienta, wysokich standardów dotyczących jakości oraz obiektywizmu

Specjalistyczna wiedza na temat przemysłu naftowego i gazowego

TÜV Rheinland świadczy usługi dla przemysłu naftowego i gazowego obejmujące wszystkie procesy w branży dla następujących zakładów i instalacji:

 • Rafinerie
 • Zbiorniki paliwa
 • Rurociągi - lądowe i morskie
 • Tłocznie gazu
 • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
 • Konstrukcje morskie i platformy
 • Produkcja i przetwarzanie na platformach
 • Zakłady upłynniania gazu
 • Urządzenia załadunkowe

Kompleksowe usługi dla projektów w sektorze naftowym i gazowym w całym ich okresie eksploatacji

Z uwagi na to, że TÜV Rheinland oferuje szeroką gamę usług, w tym certyfikacje, kwalifikacje, kontrole, badania oraz nadzór, mogą Państwo wybrać niestandardowy pakiet usług odpowiadających potrzebom firmy. Usługi mogą obejmować zarządzanie całym projektem. Mogą Państwo również skorzystać z wybranych usług.

TÜV Rheinland zapewnia wsparcie w każdej fazie projektu, w tym:

 • Zarządzanie projektem
 • Reprezentacja właściciela
 • Pomoc techniczna, w tym nadzór wewnętrzny nad jednostkami zewnętrznymi

Faza planowania i projektu:

 • Weryfikacja projektu
 • Certyfikacja projektu
 • Ocena i symulacja skutków trzęsienia ziemi
 • Analiza ryzyka
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Analizy zagrożeń i funkcjonowania
 • Ilościowe analizy ryzyka (QRA)

Faza produkcji i budowy:

 • Kontrola ustawowa
 • Kontrole wewnętrzne i jednostek zewnętrznych
 • Zapewnienie i kontrola jakości (QA/QC)
 • Kwalifikacje spawania i spawaczy
 • Nadzór i kontrola spawania
 • Badania nieniszczące i szkolenia
 • Badania materiałów
 • Usprawnianie procesów
 • Kontrola dostawców
 • Inspekcje przedwysyłkowe
 • Nadzór załadunków
 • Morskie przeglądy gwarancyjne
 • Operacje morskie
 • Nadzór budowlany
 • Nadzór przed rozruchem przy oddaniu do eksploatacji
 • Badania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Faza operacyjna i konserwacji:

 • Łagodzenie skutków korozji
 • Analiza ryzyka
 • Ocena zdolności do działania
 • Przegląd stanu technicznego
 • Kontrola ustawowa
 • Badania materiałów
 • Badania nieniszczące i szkolenia
 • Analiza wad
 • Inspekcja w oparciu o ryzyka (RBI)
 • Zarządzanie integralnością rurociągu
 • Analizy obciążeniowe i zmęczenia materiałów
 • Usługi w zakresie konserwacji
 • Poprawa ciśnienia
 • Test obciążeniowy
 • Ocena w zakresie wykrywania przecieków
 • Ocena żywotności
 • Obliczenia szoku ciśnieniowego i wytrzymałości
 • Certyfikacja, weryfikacja i ponowna certyfikacja
 • Badania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Faza likwidacji i rozbiórki:

 • Nadzór rozbiórki
 • Analiza ryzyka
 • Badania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Oszczędność czasu i mniejszy wysiłek

Dzięki dostępowi do szerokiego zakresu usług i bieżących informacji u jednego dostawcy, TÜV Rheinland oszczędza Państwa czas i nakłady pracy. TÜV Rheinland posiada szeroki zakres akredytacji i pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, co daje pewność, że certyfikaty przyznawane przez TÜV Rheinland są w pełni wiarygodne. Ponadto, kompleksowa oferta i rozwiązania dostępne u jednego dostawcy, oznaczają dla Państwa oszczędność czasu i mniejszy wysiłek w uzyskaniu niezbędnych dokumentów z różnych źródeł.

Wykaz akredytacji TÜV Rheinland:

 • Organizacja kontroli technicznych
 • Autoryzowany organ regulacyjny dla instalacji i urządzeń podlegających monitorowaniu
 • Organ kontrolny dla nowo wybudowanych urządzeń ciśnieniowych, zatwierdzony przez różne władze krajowe i regionalne, tzn. w Europie, Rosji, USA, Indiach, Malezji i Singapurze
 • Centrum badań i organ regulacyjny ds. inspekcji budowlanych
 • Organ regulacyjny w zakresie kontroli zewnętrznych w różnych sektorach
 • Autoryzowany organ w zakresie certyfikacji środowiskowych
 • Akredytowane laboratoria badawcze w zakresie badań materiałów, elementów bezpieczeństwa i oprogramowania
 • Certyfikat kontroli jakości, zarządzania jakością i zapewniania jakości

TÜV Rheinland jest akredytowaną jednostką certyfikującą dla:

 • Wind
 • Maszyn
 • Urządzeń ciśnieniowych
 • Ochrony przeciwwybuchowej (ATEX/IECEX)
 • Wyrobów budowlanych

Rejestracja FPAL i Achilles

TÜV Rheinland jest zarejestrowany w First point Assessment Limited (FPAL), bezstronnej organizacji dla sektora naftowo-gazowego w Wielkiej Brytanii, Holandii i Irlandii.

Baza danych FPAL jest ważnym narzędziem zarówno dla dostawców jak i nabywców. Baza danych FPAL zwiększa efektywność łańcucha dostaw poprzez dopasowanie potrzeb obu stron, ograniczając ryzyko i pomagając w tworzeniu możliwości biznesowych.

TÜV Rheinland uzyskał również ostatnio rejestrację w systemie Achilles, jednym z wiodących na świecie systemów zarządzania informacjami na temat dostawców dla przemysłu naftowego i gazowego.

TÜV Rheinland jest organizacją, która z oddaniem wspiera swoich klientów w sektorze naftowo-gazowym, której celem jest, aby klienci dokonywali świadomego wyboru niezależnych usług w zakresie kontroli.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu