current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Smeta - audyt etyczny

Smeta - audyt etyczny

Dobrowolne standardy społeczne – SMETA

Sprawiedliwe wynagrodzenie, przestrzeganie czasu pracy i zakaz zatrudniania dzieci. Zaangażowanie w dobrowolne wprowadzenie minimalnych wymagań w zakładach produkcyjnych Państwa partnerów biznesowych na całym świecie stanie się o wiele łatwiejsze z własnym „Kodeksem Postępowania”. Eksperci TÜV Rheinland pomogą Państwu wdrożyć specjalnie opracowaną strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w skrócie CSR, opartą na międzynarodowych regulacjach i wymaganiach prawnych. TÜV Rheinland dzięki bogatemu know-how może udzielić wszelkiej pomocy przy wdrożeniu standardów społecznych.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

 • Budowanie trwałych relacji biznesowych między dostawcami i odbiorcami
 • Wzrost świadomości na temat obowiązujących wymaganiach prawnych i dobrych praktyk biznesowych
 • Wyróżnienie się wśród firm konkurencyjnych, które nie przywiązują wagi do kwestii etycznych, społecznych i socjalnych
 • Minimalizacja zagrożeń dla ciągłości działania i reputacji
 • Usprawnienie komunikacji w łańcuchu dostaw i zapewnienie przestrzeni dla innowacyjności
 • Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego
 • Poprawa warunków pracy
 • Wsparcie w formalnościach związanych z przeprowadzeniem audytu

SMETA

Audyty Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) zostały wprowadzone przez Stowarzyszenie Audytorów Sedex na podstawie wyników wielostronnych konsultacji z zainteresowanymi stronami aby zapewnić system odniesienia dla audytów społecznych i raportowania. SMETA obejmuje dwa rodzaje audytów:

 • SMETA 2-Pillar - zakres audytu obejmuje wymagania dot. warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy . Są to zagadnienia obowiązkowe dla każdego audytu SMETA. Ponadto w trakcie audytu bada się przestrzeganie praw pracowniczych, kwestie związane
  z podwykonawstwem i pracą nakładczą oraz ocenia się spełnienie podstawowych wymagań środowiskowych.
 • SMETA 4-Pillar zakres audytu obejmuje poza obszarami opisanymi powyżej rozszerzoną ocenę spełnienia wymagań środowiskowych oraz praktyk biznesowych. Spełnienie tych wymagań nie jest obligatoryjne dla wszystkich członków SEDEX. Istotne jest, aby zarówno przedsiębiorstwo jak
  i audytor byli świadomi, czy wymagane jest audytowanie tych dwóch dodatkowych modułów.

Nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firmy, instytucje, władze publiczne i każdy z nas może odegrać pozytywną rolę w kształtowaniu drogi do przyszłości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby zapewnić bezpieczną, zrównoważoną i efektywną działalność przez wiele lat.

Zrównoważone praktyki biznesowe

Certyfikacja ESG, zrównoważone łańcuchy dostaw i raportowanie

Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie usług zrównoważonych

Badanie, ocena, certyfikacja i wiele więcej: nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój: Nasz wkład

Dowiedz się, jak pracujemy, aby chronić przyszłość

Dowiedz się więcej

Usługi

Zgłoszenie do audytu

Każda firma, organizacja, strona zgłaszająca zakład pracy do audytu otrzymuje stanowisko “zgłaszającego do audytu”. Audyt może być zgłoszony i opłacony przez kupującego, dostawcę, zakład produkcyjny lub inny podmiot, który jest w uzasadniony sposób zainteresowany oceną społecznej odpowiedzialności zakładu pracy.

Wnioskodawca powinien jasno określi czy zakres audytu powinien obejmować tylko kwestie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy( 2-Pillar SMETA) czy też dodatkowe wymagania związane z ochroną środowiska i praktykami biznesowymi ( 4-Pillar SMETA).

Przygotowanie do audytu

W trakcie przygotowania audytu zgłaszający powinien udostępnić następujące dane:

 • Adres zakładu oraz dane kontaktowe
 • Wielkość i strukturę zatrudnienia wraz z informacją w jakich językach porozumiewają się pracownicy
 • Lokalizacja i dostępność dokumentacji dotyczącej audytowanych zagadnień
 • Członkowie Sedex , którzy są odbiorcami w łańcuchu dostaw ( po to by móc stwierdzić, czy zakładu pracy nie dotyczą jakieś dodatkowe wymagania, np. niezapowiedziane audyty)
 • Inne wymagania odnośnie terminu audytu

Przeprowadzenie audytu

Celem audytu jest ocena spełnienia przez zakład pracy wymagań standardów pracy, wymagań krajowego prawa pracy i/lub wymagań dodatkowych. Audyt powinien obejmować:

 • Spotkanie otwierające
 • Wizytę w zakładzie produkcyjnym
 • Wywiady z kierownictwem i pracownikami
 • Przegląd dokumentacji
 • Przygotowanie do spotkania zamykającego
 • Spotkanie zamykające i podsumowanie wniosków z audytu

Audyt powtórny

Weryfikacja prawidłowego wdrożenia działań korygujących może być przeprowadzona w trakcie dodatkowej wizyty audytora w zakładzie pracy. Audyt powtórny może swoim zakresem obejmować całość lub część wymagań.

Audyt powtórny powinien być przeprowadzony w momencie gdy poprawność wdrożenia działań korygujących nie może być sprawdzona innymi metodami.

W przypadku konieczności weryfikacji wdrożenia działań korygujących dotyczących płac i godzin pracy wymaga się przeprowadzenia audytu powtórnego. Audytor musi mieć dostęp do dokumentacji związanej z wynagrodzeniami i rejestracją czasu pracy co najmniej z dwóch miesięcy od czasu stwierdzenia niezgodności i wprowadzenia działań korygujących.

Przekazanie raportu

Wszystkie raporty z audytu zostają umieszczone w bazie SEDEX.

The Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) jest organizacją non-profit, która zrzesza przedsiębiorstwa zaangażowane w ciągłą poprawę warunków etycznych i społecznych w swoich łańcuchach dostaw. Sedex została utworzona w 2001 roku przez grupę brytyjskich detalistów w celu wdrażania etycznych i społecznych standardów oraz monitoringu stosowanych praktyk. Celem Sedex jest zmniejszenie obciążeń dla zakładów pracy wynikających z wielokrotnego audytowania przez udostępnianie raportów z audytów i doskonalenie standardów pracy w całym łańcuchu dostaw.

Schemat działań TÜV Rheinland

Audytorzy TÜV Rheinland na całym świecie udzielą niezbędnej pomocy przy wdrożeniu systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną.

Schemat działania TÜV Rheinland zawiera:

 • Prowadzenie audytów i analiz
 • Projektowanie i wdrożenie systemów monitoringu
 • Analizę wyników audytów
 • Projektowanie planów dalszych działań
 • Pomoc w realizacji działań korygujących
 • Wsparcie we wdrażaniu działań doskonalących

Przykładowe wymagania

 • Sprawiedliwe wynagrodzenie
 • Rozsądny czas pracy
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Ochrona środowiska
 • Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej
 • Niedyskryminowanie przedstawicieli pracowników
 • Wolność zrzeszania się
 • Zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Pracy

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu