current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Rozwój rynku i biznesu kolejowego

Rozwój rynku i biznesu w sektorze transportu kolejowego| TÜV Rheinland

Poznaj i wykorzystaj ryzyko oraz potencjał globalnego rynku kolejowego – pomożemy Ci w Twoich strategiach

Ciągłe zmiany na rynkach popytu w branży kolejowej wymagają dostosowanych strategii i skutecznego wdrożenia, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Od wielu lat z sukcesem wspieramy rozwój biznesowy naszych klientów i ogólną internacjonalizację rynku kolejowego. Towarzyszymy ekspansjom geograficznym, rozwojowi produktów i usług naszych klientów, identyfikacji trendów, a przede wszystkim pomagamy pokonywać bariery techniczne utrudniające wejście na rynek.

Analizujemy Twoje możliwości projektowe, pomagamy minimalizować ryzyko, pomagamy w zarządzaniu ofertami aż do ostatecznego ich złożenia, a także wspieramy wejście na rynek, przygotowanie i rzeczywistą działalność.

Wraz ze wzrostem presji konkurencyjnej pomagamy Ci w optymalnym określeniu zalet Twoich usług. Optymalizujemy procesy, obsługujemy zarządzanie umowami i controlling operacyjny oraz pomagamy śledzić na bieżąco narzędzia do zarządzania wymaganiami.

Pozwól nam pomóc Ci zwiększyć konkurencyjność na rynku i ekspansję na nowe rynki.

Dostęp do nowych rynków i projektów w sektorze kolejowym od fuzji i przejęć po udane składanie ofert

Opracowywanie strategii i dotarcie do nowych rynków i klientów dzięki gotowym do wdrożenia produktom i projektom poprzez dobre planowanie, bezbłędne procesy oraz oszczędne czasowo i kosztowo zarządzanie w oparciu o doskonałą wiedzę techniczną – oto, co charakteryzuje zespół TÜV Rheinland dla sektora kolejowego. Wyznaczeni przez nas specjaliści ds. ruchu drogowego pomagają we wszystkich obszarach usług i produktów na całym świecie dzięki doskonałej wiedzy metodycznej i znajomości rynku regionalnego.

Nasze usługi w zakresie strategii sprzedaży i dystrybucji w sektorze transportu i kolejowym

Wspieramy Twoje działania w branży kolejowej dzięki naszym kompleksowym usługom w zakresie rozwoju rynku i biznesu.

Jeśli chodzi o transport publiczny i sektor kolejowy , zapewniamy kompleksową obsługę rozwoju Twojej firmy, wszystkich aspektów związanych z opracowywaniem strategii, wprowadzaniem i ekspansjami rynku oraz strategiami dotyczącymi zasobów i lokalizacji:

 • Analiza rynku i strategie lokalizacji
  Analiza rynku dostawców i popytu, analiza lokalizacji, wydajności i wykorzystania, ocena możliwości i ryzyka.

 • Wejścia na rynek, fuzje i przejęcia
  Wsparcie podczas opracowywania strategii wejścia na rynek; strategie dla obszarów biznesowych i rozwoju portfela w zakresie istniejących i nowych rynków; identyfikacja celów przejęcia lub strategicznych partnerstw w celu wejścia na rynek; techniczne i handlowe due diligence

 • Wspomaganie procesu ofertowego
  Identyfikacja możliwości projektu; analiza dokumentów przetargowych; przygotowanie oferty i udział w negocjacjach; zarządzanie ofertami; zarządzanie zapytaniami i wymaganiami; przeszukiwanie stron (np. warsztaty), obliczenia zużycia energii; kalkulacje dochodów; tworzenie biznesplanów

 • Wycena aktywów
  Ocena stanu aktywów; określanie wartości (zgodnie z obowiązującymi kodeksami rachunkowości) i krzywych wartości rezydualnej dla pojazdów i infrastruktury; strategie flotowe, w tym analizy „make or buy” (insourcing/outsourcing), kiedy należy podjąć decyzje dotyczące nowych zamówień lub modernizacji

 • Zarządzanie franszyzami i koncesjami, wsparcie w zakresie uruchomienia usługi i przygotowań
  Koordynacja przygotowań umów o świadczenie usług transportowych; pomoc podczas zatwierdzania i licencjonowania; pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu strategii sprzedaży i kanałów

 • Optymalizacja procesów, zarządzanie ryzykiem i umowami
  Analiza ryzyka, koordynacja zaangażowania interesariuszy i komunikacja podczas uruchamiania, przygotowań i eksploatacji; wsparcie w tworzeniu programów doskonałości operacyjnej, zarządzanie umowami i dostawcami, wdrażanie kluczowych wskaźników wydajności, systemów zarządzania wymaganiami i innych narzędzi

Pierwszorzędna wiedza techniczna dla Twojego rozwoju rynku i biznesu w sektorze transportu i kolejnictwa

Zapewniamy kompleksowe usługi na całym świecie w sektorze kolejowym dzięki naszym konsultacjom strategicznym i usługom rozwoju biznesu – od wstępnej eksploracji rynku po wsparcie w składaniu ofert i wprowadzeniu na rynek Twoich produktów i usług. Dzięki doskonałej znajomości rynku i najwyższej klasy wiedzy technicznej jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. rozwoju rynku i biznesu tutaj!

Do pobrania

pdf Broszura – Portfolio dla sektora kolejowego 1 MB Pobierz
pdf Ulotka – Rozwój rynku i biznesu 883 KB Pobierz
pdf Ulotka – Rozwiązania dla firm transportowych 726 KB Pobierz
pdf Ulotka – Wsparcie w zakresie fuzji i przejęć 924 KB Pobierz
pdf Ulotka – Bezpieczeństwo IT dla systemów kolejowych 178 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

Optymalizacja utrzymania kolei

Utrzymanie taboru kolejowego

Optymalizacja utrzymania taboru kolejowego – certyfikacja ECM i więcej.

Więcej

Szkolenie w zakresie kolejnictwa

Seminaria dotyczące systemów kolejowych

Seminaria i kursy dotyczące kolejnictwa i systemów kolejowych

Więcej

Zamówienia kolejowe i wsparcie przetargowe

Zamówienia na rynku kolejowym

Uzyskaj wsparcie począwszy od zdefiniowania strategii zakupów po faktyczne wsparcie przetargowe na całym świecie.

Więcej

Zarządzanie aktywami w sektorze transportu kolejowego i wycena aktywów

Zarządzanie aktywami dla sektora transportu kolejowego | TÜV Rheinland

Zapewniamy kompleksową pomoc w zarządzaniu aktywami infrastruktury kolejowej i pojazdami szynowymi

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu