current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Przemysłowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Przemysłowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje inspekcję, badania i analizę przepływu energii w obrębie budynku, procesu lub instalacji, które wykonuje się w celu zrozumienia dynamiki energetycznej obiektu.

Audyt energetyczny wykonuje się w celu określenia możliwości zmniejszenia ilości energii wprowadzonej do systemu bez wywoływania negatywnego wpływu na efekt końcowy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków, można osiągnąć znaczne oszczędności:

 • Przemysł: potencjalne oszczędności: 10-20%
 • Budynki: potencjalne oszczędności: do 30%
 • Budynki mieszkalne: potencjalne oszczędności: 10-40%
 • Gminy: do 30% oszczędności

TÜV Rheinland, jako niezależna jednostka notyfikowana, oferuje wsparcie w zakresie kompleksowych usług przeprowadzania audytów energetycznych w celu zapewnienia efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie. Podczas wykonywania niezależnych inspekcji, wykwalifikowany personel TÜV stosuje urządzenia najwyższej klasy, a kontrole są przeprowadzane zgodnie z standardami EVO (Organizacja ds. Oceny Efektywności).

Zalety usług oferowanych przez TÜV Rheinland w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych

Dzięki usługom oferowanym przez TÜV Rheinland w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych, mogą Państwo:

 • Zidentyfikować i ocenić potencjał do poprawy wydajności instalacji, wprowadzić środki i zastosować kryteria racjonalnego wykorzystania i oszczędności energii
 • Zidentyfikować i ocenić możliwości zastosowania technologii umożliwiających osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej
 • Skorzystać z zaleceń dotyczące racjonalnego wykorzystania energii, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
 • Dokonać analizy i poprawy zarządzania energią
 • Określić możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Audyt energetyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami

Audyt energetyczny obejmuje cztery następujące etapy:

 • Faza 0: Wniosek o przedstawienie ogólnej dokumentacji przed przeprowadzeniem oceny miejsca objętego kontrolą
 • Faza 1: Gromadzenie ogólnych danych
 • Faza 2: Opracowanie planu oceny instalacji
 • Faza 3: Przeprowadzenie inspekcji instalacji w miejscu objętym kontrolą
 • Faza 4: Wnioski z badania i sporządzenie sprawozdania

Audyt energetyczny instalacji objętej szczególnymi przepisami służy określeniu stopnia zgodności z wymaganiami prawnymi, którym ona podlega. W przypadku efektywności energetycznej wymagania są następujące:

Audyt instalacji ciepłowniczych

 • Audyt energetyczny nowych lub istniejących instalacji w oparciu o wymagania nowych przepisów RITE w zakresie efektywności energetycznej
 • Wydajność instalacji klimatyzacji i grzewczych
 • Po przeprowadzeniu audytu, otrzymają Państwo propozycje możliwych rozwiązań dla odpowiedniej instalacji, również dla generatorów, zgodnie z obowiązującymi normami
 • Otrzymają również Państwo ocenę ekonomiczną proponowanych zmian, w tym określenie czasu zwrotu z inwestycji

Usługi w zakresie przeprowadzania audytu energetycznego oświetlenia zewnętrznego

 • Audyt nowych lub istniejących instalacji w oparciu o wymogi nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej dla tego typu instalacji
 • Na podstawie oceny technologii sterowania i zarządzania nimi otrzymają Państwo możliwe rozwiązania mające na celu dostosowanie instalacji do aktualnych i przyszłych norm
 • Otrzymają również Państwo ocenę ekonomiczną proponowanych zmian, w tym określenie czasu zwrotu z inwestycji

Ocena świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Audyt energetyczny nowych lub istniejących instalacji w oparciu o wymagania dyrektyw w sprawie certyfikacji efektywności energetycznej w budynkach
 • Nabywanie kwalifikacji energetycznej dla budynku i jego instalacji do wykorzystania w programach LIDER i CALENER
 • Ocena potencjalnej poprawy i przystępności wymaganej do osiągnięcia wyższych kategorii efektywności energetycznej

Usługa "Green IT": Efektywność energetyczna w centrach przetwarzania danych

Certyfikat ten pozwala zidentyfikować główne czynniki umożliwiające osiągnięcie oszczędności na zużyciu energii na poziomie 10 do 20%.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu