current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Procedury należytej staranności na rynku nieruchomości

Procedury należytej staranności na rynku nieruchomości

Oceny możliwości i ryzyka związanych z nieruchomościami

Decydującymi czynnikami w sprzedaży lub kupnie nieruchomości są jej mocne i słabe punkty. Są one jedynym środkiem niezawodnej oceny możliwości i zagrożeń związanych z obrotem nieruchomościami. Eksperci TÜV Rheinland przeprowadzają badania zachowania należytej staranności technicznej i środowiskowej. W ten sposób, TÜV Rheinland zapewnia Państwu kompleksową analizę nieruchomości pod kątem usług budowlanych i ochrony środowiska. Eksperci oferują również wykonywanie ekspertyz i wsparcie podczas prowadzenia negocjacji. TÜV Rheinland oferuje kompleksowe usługi w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Korzystając z usług oferowanych przez TÜV Rheinland, mogą Państwo:

 • Mieć pewność co do rzeczywistej wartości nieruchomości
 • Uzyskać dokładną ocenę perspektywy wynajmu nieruchomości
 • Uzyskać informacje na temat substancji niebezpiecznych w budynku, które stanowią szczególne ryzyko w transakcjach dotyczących nieruchomości
 • Przygotować plan przyszłych rzeczywistych kosztów nieruchomości wynikających z problemów technicznych
 • Skorzystać z usług dodatkowych, np. analiz prawnych i biznesowych
 • Skorzystać z kompleksowej wiedzy pracowników TÜV Rheinland i otrzymać wsparcie podczas zawierania transakcji związanych z obrotem nieruchomościami

Badania zachowania należytej staranności na rynku nieruchomości

Specjaliści TÜV Rheinland prowadzą badania zachowania należytej staranności na rynku nieruchomości w dwóch obszarach: zachowanie należytej staranności technicznej i środowiskowej.

Zachowanie należytej staranności technicznej

Zestawienie mocnych i słabych punktów nieruchomości, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • Charakterystyka lokalizacji
 • Powierzchnia i wielkość
 • Struktura i sprzęt techniczny
 • Niezbędne naprawy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Efektywność energetyczna
 • Prawa budowlane
 • Wstępne podejrzenia zagrożenia dla środowiska naturalnego

Zachowanie należytej staranności środowiskowej

Zestawienie mocnych i słabych punktów nieruchomości, oparte na następujących kryteriach:

 • Charakterystyka lokalizacji
 • Zanieczyszczenia gruntów
 • Materiały niebezpieczne w budynku
 • Zagrożenia takie jak powódź czy uderzenia piorunów

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu