current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Certyfikacja PPP z TÜV Rheinland

Zrównoważone projekty dotyczące infrastruktury miejskiej dzięki certyfikacji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Wraz ze zmniejszaniem się dotacji unijnych partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) stanowią dla lokalnych władz miejskich i gminnych realną alternatywę dla finansowania projektów publicznych z kapitału prywatnego. Z definicji PPP to długoterminowa umowa pomiędzy organem zarządzającym a podmiotem prywatnym, mająca na celu zapewnienie publicznych aktywów lub usług. Partnerzy prywatni w ramach umów PPP ponoszą znaczną odpowiedzialność za ryzyko i zarządzanie. Wynagrodzenie jest uzależnione od spełnienia określonych wymagań i poziomu efektywności. PPP to sprawdzone rozwiązanie stosowane na całym świecie, pozwalające organom na podejmowanie wyzwań związanych z modernizacją i wspieraniem zrównoważonego rozwoju na rzecz obywateli i lokalnych społeczności.

Certyfikacja PPP promuje rzetelną i przejrzystą współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, zachęcając do interdyscyplinarnej współpracy w celu rozwiązywania lokalnych, regionalnych, a nawet globalnych problemów. Wdrożenie skutecznego i zgodnego z przepisami programu z certyfikatem PPP zwiększa możliwość udziału w celowych i znaczących projektach PPP. Świadczymy usługi eksperckie niezbędne do oceny procedur PPP oraz ich stosowania zgodnie z wymogami ustawowymi i regulacjami.

Nasi specjaliści wspierają podmioty w procesie certyfikacji, oceny systemu PPP, przeprowadzania audytu na miejscu oraz upewniają się, że podmioty spełniają standardy certyfikacji.

Dowiedz się, w jaki sposób certyfikacja PPP może przynieść nowe możliwości w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych. Skontaktuj się z nami!

Uzyskaj dostęp do prywatnych środków inwestycyjnych dzięki naszemu zaufanemu programowi certyfikacji PPP

  • Uzyskanie Certyfikatu Przejrzysta Gmina PPP jest dowodem zaangażowania w zapewnienie wiarygodnej przejrzystości, której celem jest ograniczenie korupcji i wzmocnienie zaufania wśród partnerów biznesowych.
  • Zyskaj wizerunek uznanego i certyfikowanego partnera PPP notowanego na naszej platformie internetowej, aby przyciągnąć prywatnych inwestorów do długoterminowych projektów społecznych.

Korzyści z certyfikacji PPP z TÜV Rheinland

Krok po kroku do certyfikacji Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Proces rozpoczyna się od wdrożenia programu współpracy z inwestorami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego po stronie partnera publicznego.

Ustawowe wytyczne określają następującą procedurę certyfikacji kwalifikacji PPP danego podmiotu:

  • Przygotowanie do audytu wstępnego
  • Audyt podmiotu
  • Wydanie certyfikatu

Przebieg programu certyfikacji PPP

Certyfikacja „Przejrzysta Gmina” dzięki naszym uznanym usługom PPP

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w promowaniu w miastach i gminach dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa informacji. Upewniamy się, że organizacja przestrzega obowiązujących norm prawnych w zakresie certyfikacji Przejrzysta Gmina PPP. Nasza ocena ekspercka przedstawia podmiot publiczny jako organizację cieszącą się dobrą opinią i godną zaufania w oczach potencjalnych partnerów prywatnego inwestora.

Uzyskaj prywatne finansowanie dzięki uznanej certyfikacji PPP.

Skontaktuj się z nami już dziś w celu uzyskania dalszych informacji!

Proces certyfikacji

  • Przygotowanie audytu

Przed audytem prosimy o dostarczenie podstawowych informacji na temat wdrożonego w organizacji systemu PPP. Na ich podstawie opracowany zostanie szczegółowy plan audytu.

  • Audyt

Audyt jest przeprowadzany w siedzibie urzędu. W trakcie audytu zweryfikowane zostaje, czy działalność urzędu pozostaje w zgodności z wymaganiami prawnymi i wytycznymi systemu PPP. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w trakcie którego omawiany jest cel i przebieg audytu. Nasi audytorzy przeprowadzą wywiady z urzędnikami i sprawdzą wszystkie istotne dla PPP dokumenty. Audyt kończy się spotkaniem zamykającym.

  • Wystawienie certyfikatu

Po audycie zostanie sporządzony pisemny raport. Certyfikat zostanie wystawiony jeżeli wynik audytu okaże się pozytywny.

Certyfikacja PPP Przejrzysta Gmina dla urzędów miast i gmin

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. wraz z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz pragną aktywnie wspierać w Polsce rozwój idei Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Zadaniem Kancelarii Doradztwa Gospodarczego jest wdrożenie w urzędach miast i gmin, nastawionych na współpracę z partnerami prywatnymi stosownych procedur pozwalających na prowadzenie działalności w ramach PPP.

Rolą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest ocena stopnia wdrożenia procedur, ich stosowania jak i zgodności z wymaganiami ustawowymi.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) - dlaczego warto współpracować z TÜV Rheinland Polska?

Usługa certyfikacji PPP Przejrzysta Gmina jest oferowana wyłącznie przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. we współpracy z liderem usług doradczych na rynku PPP – Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Od lat wspieramy swoim doświadczeniem sektor administracji promując wśród urzędów miast i gmin najlepsze praktyki zarządzania w dziedzinach zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu