current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Regulacje prawne


TÜV Rheinland

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH jest jednostką notyfikowaną zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych (MDR) 2017/745.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) 2017/745

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) 2017/745

Europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR) weszło w życie 25 maja 2017 r. i zastąpi dwie dyrektywy 93/42/EWG (MDD) i 90/385/EWG (AIMDD) do 26 maja 2021 r.
Od tego momentu można składać wnioski o certyfikację MDR.

Nowe regulacje prawne dla wyrobów medycznych

pdf New IVDR 1 MB Pobierz
pdf MDR / IVDR declaration of interest 46 KB Pobierz
pdf Regulation (EU) 2017/745 1 MB Pobierz
pdf Regulation (EU) 2020/561 522 KB Pobierz
pdf Medical Device Regulation FAQ 320 KB Pobierz

Usługi

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!