current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Akredytacje i upoważnienia

Akredytacje i upoważnienia

Notyfikacje

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2016/797

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2014/29/UE

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE

Jednostka notyfikowana w zakresie uprawniania personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE, załącznik I. 3.1.2

Uznana organizacja strony trzeciej w zakresie zatwierdzania personelu do wykonywania badań nieniszczących, zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE, załącznik I. 3.1.3

EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - NANDO

Uznanie w zakresie zatwierdzania kompetencji personelu NDT w ramach dyrektywy PED

Uznanie organizacji strony trzeciej w zakresie uznawania kompetencji personelu do wykonywania badań nieniszczących połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV zgodnie z p. 3.1.3 załącznika I do Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

Akredytacja PCA Jednostki Certyfikującej Osoby

 • Specjaliści w zakresie badań nieniszczących
 • Specjaliści w zakresie powłok antykorozyjnych
 • Personel uprawniany do wykonywania połączeń nierozłącznych

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 195

Zakres akredytacji PCA nr AC 195

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2014/68/UE

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2014/68/UE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2016/797/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2016/797/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Akredytacja PCA Jednostki Inspekcyjnej

Inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia

 • przeprowadzanie badań homologacyjnych typu pojazdu (tramwaje, trolejbusy)
 • przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji pojazdu (tramwaje, trolejbusy)

Certyfikat akredytacji AK 025

Zakres akredytacji AK 025

Akredytacja PCA z zakresu certyfikacji systemów zarządzania

 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością (QMS) PN-EN ISO 9001
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Środowiskowego (EMS) PN-EN ISO 14001
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 129

Zakres akredytacji PCA nr AC 129

Akredytacja PCA w zakresie certyfikacji wyrobów

 • Certyfikacja zgodności wyrobów: system bezpieczeństwa funkcjonalnego kod ICS: 25.040
 • Certyfikacja zgodności wyrobów, kod ICS: 97.220
 • Certyfikacja na znaki zgodności, kod ICS: 13.110, 29.020, 29.140, 29.220, 35.260, 39.040, 67.260, 91.140, 97.130; 97.140; 97.145; 97.190; 97.200; 97.220
 • Certyfikacja usług obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • Certyfikacja wg standardów QAFP, GLOBALG.A.P.
 • Certyfikacja produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
 • Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
 • Opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2016/797/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • Ocena zgodności procesów z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych (EN ISO 3834 i EN 15085-2)

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 141

Zakres akredytacji PCA nr AC 141

Lista działalności prowadzonych w ramach zakresu elastycznego JCW POZNAŃ

Lista działalności prowadzonych w ramach zakresu elastycznego SBIJW

Akredytacja PCA w zakresie weryfikacji rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych

Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rolnictwo Ekologiczne

Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rolnictwa ekologicznego

Upoważnienie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Upoważnienie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

Akredytacja DAkkS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000)

Akredytacja DAkkS w zakresie certyfikacji wyrobów (IFS Food Standard, IFS Logistics, BRC Global Standard Food Safety, BRC Global Standard Consumer Products)

Kontakt