current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Badanie regałów domowych a badanie regałów warsztatowych – certyfikacja systemów magazynowych

Badanie regałów pod kątem ich wytrzymałości i trwałości pomaga producentom zmniejszyć liczbę ewentualnych reklamacji lub błędów konstrukcyjnych. Skuteczne metody kontroli jakości odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że produkty spełniają wymagane standardy. Wymagania są zależne od przeznaczenia danego mebla, inaczej wygląda sprawa dla regałów warsztatowych czy magazynowych, a inaczej dla tych do użytku domowego.

Dla regałów domowych EN 14749

Certyfikacja systemów magazynowych wg normy EN 14749 określa wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wszystkich typów segmentów kuchennych i łazienkowych oraz mebli mieszkaniowych do przechowywania i ich części. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obejmują aspekty takie jak stabilność, trwałość, ochrona przed ryzykiem zranienia oraz unikanie zagrożeń wynikających z użytkowania tych mebli w domowym środowisku. Norma nie ma zastosowania w przypadku regałów użytkowanych poza mieszkaniem, mebli biurowych, mebli przemysłowych, wyposażenia gastronomicznego, sklepowego oraz skrytek przemysłowych.

2 PFG 1953 – w domu dla ciężkich przedmiotów

Badanie regałów domowych to również standard 2PfG 1953, wymaganie to odnosi się do regałów przeznaczonych do przechowywania ciężkich ładunków, ale nadal usytuowanych w pomieszczeniach domowych. Tego typu regał jest zdefiniowany jako posiadający półkę o nośności równej/większej 100 kg zgodnie z deklaracją producenta. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do półek i mebli użytkowanych w gospodarstwie domowym. Certyfikacja systemów magazynowych według standardów określonych w 2PfG 1953, dają pewność producentowi i dostawcy, że dostarczane przez nich rozwiązania regałowe spełniają niezbędne normy bezpieczeństwa do przechowywania ciężkich ładunków w środowiskach domowych. Zgodność z tą normą pomaga zapewnić integralność strukturalną, stabilność i ogólną wydajność regałów, minimalizując ryzyko wypadków lub awarii półek.

W miejscach użyteczności publicznej stosuje się EN 16121

Certyfikacja systemów magazynowych wg normy EN 16121 określa wymagania dotyczące prowadzenia badań regałów magazynowych w kontekście bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności dla wszystkich typów mebli służących do przechowywania poza mieszkaniem. Przestrzegając wymogów bezpieczeństwa określonych w normie EN 16121, producenci mogą opracowywać systemy regałów magazynowych, które zapewniają bezpieczne i wolne od zagrożeń środowisko przechowywania. Norma nie obejmuje mebli użytkowanych w mieszkaniach, biurach, mebli przemysłowych i kuchennych, wyposażenia gastronomicznego i sklepowego oraz skrytek przemysłowych. Wymagania wytrzymałości i trwałości nie obejmują struktury budynku. Wytrzymałość uchwytów dla szafek zawieszanych na ścianie dotyczy jedynie szafek i jej części służących do mocowania, czyli słupków, belek, łączników i elementów złącznych.

Certyfikacja systemów magazynowych daje przewagę konkurencyjną na rynku oraz służy jako znak niezawodności. Daje klientom pewność, że organizacja przestrzega najlepszych praktyk branżowych i jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług. Certyfikowane magazyny mają większe możliwości, aby przyciągać nowych klientów, zatrzymywać obecnych i zabezpieczać długoterminowe partnerstwa.

W biurze EN 14073

Certyfikacja systemów magazynowych wg normy EN 14073 określa wymagania bezpieczeństwa dla biurowych mebli do przechowywania. Jej zakres nie obejmuje jednak ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Należy zaznaczyć, że spełnienie zawartych w normie wymagań nie eliminuje możliwości uszkodzeń mebla w wyniku regularnego niewłaściwego użytkowania lub długotrwałego eksploatowania. Norma nie uwzględnia również aspektów związanych z bezpieczeństwem wynikającymi z konstrukcji budynku, np. w przypadku wytrzymałości szafek wiszących, norma obejmuje jedynie wymagania dotyczące samej szafki i jej elementów, natomiast kwestie dotyczące ściany i sposobu mocowania do ściany nie są uwzględnione w normie. Norma odnosi się do różnych czynników, takich jak stabilność, integralność strukturalna, nośność i odporność na typowe zagrożenia występujące w środowisku biurowym.

DGUV REGEL 108-007 – zastosowanie przemysłowe

Badania regałów magazynowych to standard DGUV Regel 108-007. Dokument ma zastosowanie do wszystkich urządzeń oraz wyrobów do przechowywania poza mieszkaniem (z wyłączeniem instalacji magazynowych podlegających pod prawo budowlane). Są to m.in.: regały i szafki do przechowywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, palety i palety skrzyniowe, kontenery przemysłowe oraz pojemniki przemysłowe. Certyfikacja systemów magazynowych wg standardu DGUV Regel 108-007 koncentruje się na przeprowadzaniu rygorystycznych procedur testowych w celu oceny bezpieczeństwa i niezawodności regałów magazynowych i powiązanego sprzętu. Testy te oceniają takie czynniki jak nośność, stabilność w różnych warunkach, odporność na uderzenia i ogólną integralność strukturalną. Zgodność z normą zapewnia, że sprzęt spełnia podstawowe kryteria bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko wypadków, szkód materialnych i awarii strukturalnych.

Testy, jakim muszą zostać poddane wyroby

Badanie regałów domowych, jak i badanie regałów warsztatowych to przede wszystkim testy wytrzymałościowe oraz testy stateczności. Ich podział zależy od elementu badanego tj. półka, szyna na ubrania oraz elementy otwierane, wysuwne czy przesuwne. Przykładana podczas testów siła, zależy od elementu oraz jego przeznaczenia. Dotyczy to również obciążenia, a kluczowym elementem jest stopień użycia zależny od częstotliwości, długości i obciążeń stosowanych podczas użytkowania. Innym zakresem objęty zostanie hotel, przedszkole, czy obszary recepcyjne, a innym koszary czy szkoły.

Warto mieć na uwadze, iż normy, według których odbywa się certyfikacja systemów magazynowych, nie obejmują oceny procesów starzenia, degradacji czy palności. Weryfikacja tych parametrów ma miejsce według innych wymagań, lub też ocenę przeprowadza się według zakresu testów użytkowych, tzw. „Fitness For Use”. Procesy starzenia, takie jak degradacja materiału w czasie, mogą być oceniane za pomocą testów przyspieszonego starzenia lub długotrwałej ekspozycji na czynniki środowiskowe. Degradacja, w tym zużycie, może być oceniana poprzez symulowane testy użytkowania, aby upewnić się, że regały zachowują swoją integralność strukturalną. Oceny palności są zgodne z określonymi normami bezpieczeństwa pożarowego w celu określenia reakcji regału na ogień i jego wkładu w rozprzestrzenianie się płomieni.

Regały do zadań specjalnych

Certyfikacja systemów magazynowych do zadań specjalnych nie obejmuje stricte specjalistycznych mebli do przechowywania, spotykanych w obiektach gastronomicznych, medycznych oraz laboratoryjnych. W badaniach regałów warsztatowych i przemysłowych bardzo często kluczowym parametrem nie jest wytrzymałość mechaniczna, a odporność na działanie substancji żrących oraz wilgoci. Dlatego też są one najczęściej wykonane ze stali nierdzewnej. Uwzględniane są wówczas także pierwiastki chemiczne tj. chrom i inne pierwiastki stopowe, dzięki którym zwiększa się odporność materiału na kwasy i umożliwia zastosowanie w różnych warunkach termicznych.

Autor: Michał Wiśniewski - Kierownik ds. Kluczowych Klientów Wyroby Użytkowe Key Account Manager Functional Products

Powiązane usługi

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Wyroby dla dzieci

Badania i certyfikacja produktów dziecięcych

Badania i certyfikacja produktów dziecięcych

Więcej

Sprawdź ofertę szkoleń

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Czytaj więcej

System zarządzania jakością ISO 9001

Czytaj więcej

System zarządzania środowiskowego 14001

Czytaj więcej
Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?

Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?