current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

ISO 20000 - system zarządzania usługami informatycznymi

ISO 20000 - system zarządzania usługami informatycznymi

Zarządzanie usługami informatycznymi

Norma ISO/IEC 20000 to międzynarodowy standard opisujący zintegrowany pakiet procesów zarządzania przy dostarczaniu usług informatycznych oraz zawierający wytyczne dotyczące jakości zarządzania usługami IT. Jest to obecnie jedyna norma w obszarze zarządzania usługami informatycznymi. Standard ISO 20000 ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do organizacji świadczących usługi IT dla klientów wewnętrznych, jak i dla procesów świadczonych na zewnątrz (np. outsourcing usług informatycznych). Norma ISO 20000 została zbudowana w oparciu o bibliotekę ITIL, która jest zbiorem tzw. dobrych praktyk prezentujących wytyczne dotyczące zarządzania usługami IT.

ISO 20000 ITSM: Udokumentowana jakość i wydajność

Poprzez ustanowienie i certyfikację zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z normą ISO 20000, mogą Państwo utwierdzić klientów w przekonaniu co do wysokiej jakości i wydajności oferowanych przez Państwa procesów oraz usług.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki wdrożeniu i optymalizacji zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z normą ISO 20000, mogą Państwo:

 • Wprowadzić bardziej wydajne i efektywne kosztowo procesy informatyczne
 • Udoskonalić oferowane przez Państwa usługi korzystając ze sprawdzonych procesów i metod
 • Zapewnić wysoką jakość i wydajność procesów i usług informatycznych
 • Zwiększyć zadowolenie klientów
 • Zwiększyć produktywność kluczowych działań w firmie
 • Zoptymalizować wykorzystanie zasobów
 • Uprościć komunikację za pomocą wprowadzenia standardowej terminologii

Sześć kroków do zwiększenia jakości świadczonych usług IT

Dzięki doświadczeniu i intuicji, eksperci TÜV Rheinland doskonale zanalizują i ocenią procesy oraz systemy zgodnie z procedurą obejmującą sześć następujących kroków:

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają kontrolę wstępną w celu ustalenia, czy firma spełnia wymagania normy, a jeśli tak, to które.

2. I etap audytu certyfikującego
Zespół audytorów określa, w jakim stopniu dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informatycznego odpowiada normom dla przeprowadzenia certyfikacji zgodnie z normą ISO 20000, określa gotowość do certyfikacji oraz planuje II etap audytu.

3. II etap audytu certyfikującego
Państwo mają za zadanie wykazać zastosowanie systemu zarządzania usługami informatycznymi w praktyce, natomiast audytorzy sprawdzają jego skuteczność.

4. Wydanie certyfikatu
Jeśli Państwa firma spełnia wszystkie kryteria, otrzymują Państwo certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 20000.

5. Audyty kontrolne
Co roku przeprowadza się audyt kontrolny, którego wyniki stanowią podstawę do ciągłej optymalizacji procesów.

6. Ponowna certyfikacja
Trzy lata po przeprowadzeniu pierwszego audytu, przeprowadza się ponowną kontrolę w celu przedłużenia certyfikacji. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów, a także stanowi potwierdzenie dla partnerów biznesowych i klientów długoterminowego zaangażowania Państwa firmy w zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Dla kogo Standard ISO 20000

Standard ISO 20000 może być stosowany przez organizacje:

 • Świadczące lub zamierzające świadczyć usługi IT
 • Dla których działy IT są ważnymi ogniwami w budowaniu biznesowego sukcesu
 • Wymagające spójnego podejścia wszystkich dostawców usług w łańcuchu dostaw
 • Chcące niezależnej i obiektywnej oceny działalności i skuteczności własnego systemu zarządzania IT
 • Dążące do ciągłego doskonalenia usługi poprzez procesy monitorowania i podwyższania jakości usług

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

ISO 27001 – certyfikat bezpieczeństwa informacji, certyfikat iso 27001

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu