current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Efektywność energetyczna – audyty energetyczne i pozyskanie dofinansowania

Efektywność energetyczna – audyty energetyczne i pozyskanie dofinansowania

Białe certyfikaty – premia za oszczędność energii

Inwestycja, w wyniku której przedsiębiorstwo zmniejszy zużycie energii, może uzyskać dofinansowanie w postaci białych certyfikatów. Za każde zaoszczędzone 12 MWh/42 GJ w ciągu roku można uzyskać 1 600 zł – minimalna wartość białego certyfikatu na dn. 01.11.2018 roku.

Jeżeli przedsiębiorstwo planuje inwestycję, która wpływa na zużycie energii, to powinno sprawdzić, czy planowana inwestycja spełnia kryteria dofinansowania, a następnie złożyć wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej do Urzędu Regulacji Energetyki.

Dowiedz się więcej o białych certyfikatach

Etapy realizacji usługi

  1. Wybór przedsięwzięć klienta, które spełniają kryteria, aby uzyskać dofinansowanie
  2. Wykonanie audytu efektywności energetycznej wraz z wnioskiem o dofinansowania
  3. Koordynacja rozpatrzenia wniosku przez Urząd Regulacji Energetyki i sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii wraz z transferem środków na konto bankowe klienta

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

  • TÜV Rheinland przeprowadził audyty energetyczne dla ponad 150 przedsiębiorstw
  • TÜV Rheinland przeprowadza co roku ponad 100 audytów, które są weryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki, w tym audyty efektywności energetycznej
  • TÜV Rheinland realizuje audyty energetyczne z wykorzystaniem wielobranżowego zespołu audytorów energetycznych (np. elektroenergetyka, ciepło i chłód technologiczny, budynki, sprężone powietrze)

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 831)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Zapisz się na szkolenia

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

System zarządzania energią ISO 50001

Czytaj więcej w Bazie Wiedzy

Zmiany dla przedsiębiorstw w nowej Ustawie o efektywności energetycznej

Projekt ustawy przewiduje kilka rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej.

Zmiany dla przedsiębiorstw w nowej Ustawie o efektywności

Własna produkcja energii. Czy warto inwestować w kogenerację?

Dla przedsiębiorstw przemysłowych produkcja energii stanowi ważną, lecz nie podstawową działalność.

Własna produkcja energii

Do zarządzania energią trzeba podejść systemowo

Rozmowa na temat wymagań energetycznych wobec dużych firm.

Do zarządzania energią trzeba podejść systemowo

Zmiany dla przedsiębiorstw w nowej ustawie o efektywności energetycznej

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

To też może Cię zainteresować

Efektywność energetyczna i energooszczędność

Efektywność energetyczna i energooszczędność

Ochrona klimatu dzięki wyrobom energooszczędnym.

Więcej

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Wsparcie dla projektów związanych z ochroną klimatu m.in. weryfikacje wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu