current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Drzwi i bramy

Drzwi i bramy

Badania i certyfikacja drzwi i bram

Prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram z napędem elektrycznym lub otwieranych/zamykanych mechanicznie – jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Tego rodzaju drzwi i bramy w budynkach użyteczności publicznej, prywatnych i komercyjnych lub w wyjściach oraz drogach ewakuacyjnych - w sytuacjach awaryjnych mogą decydować o życiu lub śmierć. TÜV Rheinland przeprowadza badania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego w oparciu o obowiązujące dyrektywy i normy lub zgodnie z wymaganiami klienta. TÜV Rheinland bada zgodność produktów z obowiązującymi normami, w tym takimi jak EN 12604, EN 12605, EN 12445, EN 12453 i DIN 18650-1 i 2.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Badania i certyfikacja wyrobów oferowane przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Potwierdzenie spełniania wymogów prawnych dzięki raportom z badań i certyfikatom
 • Zmniejszenie odpowiedzialności firmy dzięki wykonaniu badań bezpieczeństwa dla produktów
 • Aktywne zapobieganie wypadkom
 • Zwiększenie zaufania konsumentów do jakości i bezpieczeństwa wyrobów
 • Zwiększenie atrakcyjności firmy dzięki posiadaniu certyfikatu zgodności TÜV Rheinland

Badania

Pracownicy TÜV Rheinland przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa produktów obejmujące kilka aspektów. Kontrole obejmują:

 • Ocenę w zakresie wdrażania nowych produktów
 • Kontrole konstrukcji
 • Obserwacje procesów produkcyjnych i automatyzacja

Kryteria audytów

 • Ścieranie
 • Korozja
 • Uszkodzenia i funkcjonowanie części ruchomych

Dodatkowe badania

 • Uchwyty wewnętrzne i zewnętrzne do ruchomych elementów drzwi
 • Urządzenia blokujące zapobiegające nieoczekiwanemu zamknięciu, na przykład na skutek nagłych podmuchów wiatru
 • Funkcje, które uniemożliwiają opadanie elementów drzwi otwieranych do góry
 • poprawność montażu oraz stabilność
 • Działanie prowadnic i elementów sterujących

Podstawy prawne dla badań oferowanych przez TÜV Rheinland

Audyty przeprowadzane w zakładach produkcyjnych lub laboratoriach TÜV Rheinland opierają się na następujących normach:

 • Normy dla bram i barier: EN 12604, EN 12605, EN 12445, EN 12453
 • Systemy automatyczne, na przykład drzwi obrotowe i automatyczne: norma DIN 18650-1 i 2

Przykłady wyrobów

 • Drzwi w wyjściach ewakuacyjnych i korytarzach
 • Bramy i bariery
 • Systemy automatyczne, na przykład drzwi obrotowe i automatyczne
 • Wszystkie akcesoria i komponenty

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu