current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Zarządzanie bezpieczeństwem dla dostawców usług technicznych i podwykonawców

System SCCC zakłada zmniejszenie liczby wypadków. Standard ten definiuje jasne parametry dotyczące częstotliwości występowania wypadków, koncentruje się na kalkulacji aktualnych statystyk. Celem standardu SCC jest ocena systemu BHP w organizacjach świadczących usługi techniczne, m. in. w branży chemicznej, budowlanej. Certyfikat SCC zaświadcza, iż firma/ organizacja odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Bezpieczeństwo pracy dostosowane do firmy każdej wielkości

Certyfikacja na zgodność ze standardem SCC jest realizowana w dwóch etapach, przy pomocy listy kontrolnej zawierającej pytania zamknięte. Zakres audytu oraz liczba obowiązkowych pytań zależy od przyjętego modelu certyfikacji. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 35 osób, mogą Państwo otrzymać certyfikat ograniczony – SCC*. W przypadku firm zatrudniających powyżej 35 pracowników, lub zlecających część zakresu prac podwykonawcom, wydaje się certyfikat nieograniczony SCC**. W przypadku certyfikacji na zgodność z normą SCP, agencji pracy tymczasowej obowiązują inne wymagania.

Korzyści z certyfikacji SCC / SCP

  • Potencjalna redukcja kosztów realizacji prac dzięki wydłużonym okresom bezawaryjnej pracy i ograniczeniu kosztownych audytów BHP przeprowadzanych przez zleceniodawców
  • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa – co prowadzi do redukcji wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy
  • Brak konieczności przygotowywania szczegółowej dokumentacji dla klientów
  • Zapewnienie systematycznych szkoleń dla pracowników i kierowników

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

  • Wsparcie doświadczonych ekspertów
  • Rzetelne i szczegółowe raporty
  • Dbałość o wzajemne relacje
  • Optymalne terminy realizacji

Sześć kroków do zwiększenia bezpieczeństwa pracy - system SSC

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu ustalenia, czy firma spełnia wszystkie wymagania standardu.

2. I etap audytu certyfikującego
Zespół audytorów określa stopień zgodności dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z wymaganiami standardu SCC / SCP, określa gotowość do certyfikacji oraz planuje II etap audytu.

3. II etap audytu certyfikującego
Audytorzy dokonują rewizji praktycznego zastosowania systemu zarządzania higieną pracy w firmie w celu sprawdzenia jego skuteczności.

4. Wydanie certyfikatu
Jeśli Państwa firma spełnia wszystkie kryteria, otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający integralność systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz jego zgodność ze standardem SCC / SCP

5. Audyty nadzorujące
Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią podstawę do ciągłej optymalizacji procesów.

6. Odnowienie certyfikatu
W celu przedłużenia certyfikacji, po trzech latach przeprowadza się kolejną kontrolę stanowiącą cenną pomoc we wdrożeniu procesów ciągłego doskonalenia. Certyfikacja zgodnie ze standardami SCC / SCP jest potwierdzeniem dla partnerów biznesowych i klientów długookresowego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Systematyczne działania w kierunku zintegrowanej strategii

Standard SCC / SCP może zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania w zakresie jakości czy środowiska - ISO 14001 lub EMAS.

To też może Cię zainteresować

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – bezpłatna baza certyfikatów online TÜV Rheinland dla przebadanych i certyfikowanych produktów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu