current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja turbin wiatrowych

Certyfikacja turbin wiatrowych

Usługi certyfikacji dla producentów turbin wiatrowych

DAkkS

Przy stale rosnącej liczbie producentów na globalnym rynku energii wiatrowej, wzrasta zapotrzebowanie na certyfikację turbin wiatrowych i ich komponentów. Wymaga to jednocześnie od dostawców usług certyfikacyjnych najnowszej wiedzy i technicznie zaawansowanych umiejętności. Certyfikacja zgodnie z normami zharmonizowanymi zwiększa możliwości eksportu produktów, a to sprawia, że dla producentów ważne jest stosowanie odpowiednich certyfikatów.

Nasza Jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez niemieckie centrum akredytacji zgodnie z normą EN 45011 dla certyfikacji turbin wiatrowych według IEC 61400 (patrz załącznik świadectwa akredytacji na www.dakks.de). Dodatkowo, zapewniamy zgodność z normami i przepisami krajowymi, jak i Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.

Korzyści certyfikacji turbin wiatrowych

Kompleksowe usługi oferowane przez TÜV Rheinland:

 • Doświadczeni eksperci z szeroką wiedzą w zakresie międzynarodowych i krajowych regulacji przepisów i ograniczeń.
 • Międzynarodowa dostępność i doświadczenie pozwala nam wspierać Cię w lokalnych i międzynarodowych wyzwaniach.
 • Wydajne laboratoria zapobiegające opóźnieniom w procesie certyfikacji produktów.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach jakie daje współpraca z TÜV Rheinland.

Nasze podejście do certyfikacji turbin wiatrowych

Certyfikacja turbin wiatrowych zgodnie z międzynarodowym standardem z serii IEC 61400 zawierającym certyfikację typu oraz komponentów.

Certyfikacja typy

Celem certyfikacji typu jest potwierdzenie, że typ turbiny wiatrowej jest zaprojektowany, udokumentowany i produkowany zgodnie z charakterystyką projektu, poszczególnymi normami i innymi wymogami technicznymi.

Certyfikacja jest wymagana w celu potwierdzenia, że instalacja, obsługa i konserwacja turbiny są zgodne z dokumentacją projektową. Certyfikacji typu odnosi się zarówno do serii turbin wiatrowych wspólnie projektowanych i produkowanych, zawierających procedury dotyczące projektowania, produkcji, testowania zgodności jak i do planów transportu, montażu, instalacji i konserwacji.

Certyfikacja typu zawiera moduły obowiązkowe:

 • Ocena bazowa projektu
 • Ocena projektu turbiny wiatrowej
 • Testowanie typu
 • Ocena produkcji
 • Ocena końcowa

Moduły opcjonalne:

 • Ocena założeń projektowych
 • Ocena założeń produkcyjnych
 • Pomiary charakterystyki typu

Gdy certyfikacja typu turbiny wiatrowej zostanie przeprowadzona pozytywnie, wydawane jest zaświadczenie, potwierdzające zgodność turbiny wiatrowej z charakterystyką projektu, obowiązujących standardów i innych wymogów technicznych.

Certyfikacja komponentów

Certyfikacja komponentów turbiny wiatrowej potwierdza, że główne składniki urządzenia zostały zaprojektowane, udokumentowane i wyprodukowane zgodnie z założeniami projektu, odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi.

Procedury certyfikacji komponentów są w dużej mierze zgodne z procedurami certyfikacji typu. Specyficzna zawartość modułu zależy od konkretnego składnika.

Certyfikacja komponentów składa się z następujących modułów:

 • Ocena bazowa projektu
 • Ocena projektu turbiny wiatrowej
 • Testowanie typu
 • Ocena produkcji
 • Ocena końcowa

Certyfikacja komponentów obejmuje zazwyczaj główne składniki turbin wiatrowych, takie jak: przekładnia lub łopaty wirnika.

Certyfikacja turbin wiatrowych zgodnie z krajowymi przepisami i normami

W niektórych krajach, oprócz międzynarodowej normy IEC 61400, należy również wziąć pod uwagę krajowe normy i wytyczne w zakresie certyfikacji turbin wiatrowych.

Certyfikacja typu zgodnie z Niemieckim Instytutem Techniki Budowlanej

We can support you in all your needs with various wind turbine certifications to ensure the safety and compliance of your wind turbines.

W Niemczech funkcjonuje urzędowy certyfikat typu wież i fundamentów zgodnie z Centrum Kompetencji w Inżynierii Lądowej (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej). Certyfikat ten jest nadawany tylko przez jednostkę notyfikowaną.

Możemy Ci pomóc w uzyskaniu wszystkich certyfikatów dotyczących turbin wiatrowych oraz potwierdzić ich zgodność i bezpieczeństwo.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu