current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Sprawdzone środki ochrony indywidualnej to większe bezpieczeństwo

Dyrektywa 89/686/EWG konsoliduje przepisy dotyczące bezpieczeństwa odzieży ochronnej dla całej Europy. TÜV Rheinland przeprowadza wymagane kontrole i certyfikacje produktów na podstawie dyrektywy PPE. Oznacza to, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, odzież ochronna otrzyma znak CE. Dodatkowo, TÜV Rheinland bada elementy środków ochrony indywidualnej nieobjętych normami europejskimi.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Znak jakości przyznawany przez znaną na całym świecie jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland to:

  • Poprawa pozycji na rynku wobec konkurencji dzięki neutralnemu certyfikatowi z audytu
  • Zmniejszenie odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
  • Szybkie przeprowadzenie kontroli, które z kolei umożliwiają szybkie wprowadzenie wyrobów na rynek
  • Ułatwienie klientom dokonywania wyboru odpowiedniego produktu
  • Dokumentacja spełniania wymogów prawnych dzięki sprawozdaniom z audytów i certyfikatom

Audyty

1. Audyt próbek prototypowych na podstawie §10 dyrektywy PPE 89/686/EWG
Po otrzymaniu wniosku, TÜV Rheinland przeprowadza audyt próbek prototypowych dla konkretnego modelu produktu. Audyt próbek prototypowych opiera się na aktualnie obowiązujących i zharmonizowanych następujących normach:

  • Kontrola dokumentacji technicznej produktu
  • Badania produktu pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną oraz badania bezpieczeństwa produktu na podstawie jego przeznaczenia

2. Zapewnienie jakości EG produktu końcowego, na podstawie §11A dyrektywy PPE 89/686/EWG
TÜV Rheinland zapewnia, że proces wytwarzania produktów oraz sam produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy PPE, a także, że próbki prototypowe spełniają wymagania opisane w dokumentacji kontrolnej prototypów. Obejmuje to także audyt produktu końcowego oraz badania. Następnie, otrzymują Państwo sprawozdanie z kontroli.

3. System jakości EG z badaniem, na podstawie §11B dyrektywy PPE 89/686/EWG
Po złożeniu wniosku o dopuszczenie systemu zapewnienia jakości, TÜV Rheinland sprawdza zgodność systemu w oparciu o specyfikacje dyrektywy.

4. Inspekcje przedwysyłkowe

To też może Cię zainteresować

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Więcej

Badania wyrobów z plastiku

Badania wyrobów z plastiku

Badania jakości tworzyw sztucznych.

Więcej

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Znak "Zbadano na obecność substancji szkodliwych"

Znak

Bezpieczne produkty wolne od szkodliwych substancji dzięki znakowi "Zbadano na obecność substancji szkodliwych"

Więcej

Znak GS

Znak GS

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu