SHARE
X

Akredytacje, notyfikacje i upoważnienia

Akredytacja PCA Jednostki Certyfikującej Osoby

 • Specjaliści w zakresie spawalnictwa
 • Specjaliści w zakresie badań nieniszczących
 • Specjaliści w obszarze antykorozji

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 195 (PDF, 114 KB)

Zakres akredytacji PCA nr AC 195 (PDF, 228 KB)

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

Notyfikacja w obszarze dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (PDF, 8 KB)

Akredytacja PCA Jednostki Inspekcyjnej

Inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia

 • przeprowadzanie badań homologacyjnych typu pojazdu (tramwaje, trolejbusy)
 • przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji pojazdu (tramwaje, trolejbusy)

Certyfikat akredytacji AK 025 (PDF, 116 KB)

Zakres akredytacji AK 025 (PDF, 393 KB)

Akredytacja PCA z zakresu certyfikacji systemów zarządzania

 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością (QMS) PN-EN ISO 9001
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Środowiskowego (EMS) PN-EN ISO 14001
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) PN-N 18001 i BS OHSAS 18001
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) PN-EN ISO 22000
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństem Informacji (ISMS) PN-ISO/IEC 27001
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością w spawalnictwie (QMS) PN-EN ISO 3834-2
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością w produkcji bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych (QMS) PN-EN ISO 15378
 • Ocena zgodności w odniesieniu do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 129 (PDF, 120 KB)

Zakres akredytacji PCA nr AC 129 (PDF, 253 KB)

Akredytacja PCA w zakresie certyfikacji wyrobów

 • CCertyfikacja zgodności wyrobów: system bezpieczeństwa funkcjonalnego kod ICS: 25.040
 • CCertyfikacja zgodności wyrobów, kod ICS: 97.220
 • Certyfikacja na znaki zgodności, kod ICS: 13.110, 29.020, 29.140, 35.260, 67.260, 91.140, 97.130; 97.140; 97.145; 97.190; 97.200; 97.220
 • Certyfikacja usług obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • Certyfikacja procesu produkcji produktów kosmetycznych wg ISO 22716
 • Certyfikacja wg standardów QAFP, GLOBALG.A.P.
 • Certyfikacja rolnictwa ekologicznego
 • Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
 • Opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektyw: 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Ocena zgodności w obszarze dyrektywy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • Ocena zgodności procesów z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych (EN ISO 3834 i EN 15085-2)

Certyfikat akredytacji PCA nr AC 141 (PDF, 115 KB)

Zakres akredytacji PCA nr AC 141 (PDF, 321 KB)

Akredytacja PCA Laboratorium Badawczego TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Akredytacja dotyczy Laboratorium Żywnościowego i Laboratorium Mechanicznego

Certyfikat akredytacji PCA nr AB 904 (PDF, 120 KB)

Zakres akredytacji PCA nr AB 904 (PDF, 622 KB)

Akredytacja PCA w zakresie weryfikacji rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych

Certyfikat akredytacji PL-VG-0001 (PDF, 118 KB)

Zakres akredytacji PL-VG-0001 (PDF, 221 KB)

Akredytacja PCA w zakresie EMAS

Certyfikat akredytacji PL-V-0016 (PDF, 118 KB)

Zakres akredytacji PL-V-0016 (PDF, 178 KB)

Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rolnictwo Ekologiczne

Akredytacja DAkkS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

Akredytacja DAkkS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

Akredytacja DAkkS w zakresie BRC Food, IFS Food i IFS Logistic