current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

TÜV Rheinland Сертификати

Сертифицирани умения – TÜV Rheinland

Сертифициране на персонал: доказателства за проверена компетентност

Нашият знак за изпитване и сертификатите от PersCert TÜV предоставят надеждна и устойчива документация за компетентността на лицата, които сме сертифицирали.

След завършване на курс, признат от PersCert TÜV и полагане на изпит, зададен от органа за сертификация на персонала към TÜV Rheinland, на успешно завършилите курсисти се издава сертификат, валиден за определен срок или безсрочен сертификат. Вашите клиенти могат да бъдат сигурни, че тяхното ноу-хау винаги е на съвременно ниво, особено, ако имат сертификат за определен период от време.

Възползвайте се от нашите решения, съобразени с вашите изисквания, регламенти и други стандарти и норми. Благодарение на дългогодишния ни опит в областта на сертифицирането на персонала ние сме най-подходящия партньор за вас.

Спечелете клиенти с компетентност.

Какви са ползите от сертифицирането на персонала

Бизнес клиенти:
Тези клиенти се фокусират върху компетентността на своите служители или на отделни групи служители, които преминават стандартизирана процедура за проверка от PersCert TÜV на национално и международно ниво.

Производители:
Фирмите произвеждат висококачествени продукти и обучават своите клиенти как да обработват и преработват техните продукти. PersCert TÜV проверява техните умения и по този начин гарантира, че продуктите са безопасни за пазара.

Доставчици на обучение:
При постоянното обучение е обичайно изпитите да се провеждат от самите доставчици на обучение. Процедурата за сертифициране на персонала на PersCert TÜV гарантира, че обучението и изпитите са строго разделени. Резултатите са неутрални и убедителни. Това повишава още повече стойността на тези курсове.

Сдружаване:
Често се предлагат специални програми за постоянно обучение, за да се насърчава прилагането на единни стандарти в рамките на едно сдружение. Независимото провеждане на изпитите от PersCert TÜV засилва готовността на членовете на сдружението да участват, което им гарантира допълнителни предимства. Надеждното сертифициране на уменията прави членовете на сдружението по-конкурентоспособни.

Университети:
На международно ниво, университетското образование все повече се допълва с възможност за придобиване на бизнес-ориентирана сертификация за компетентност. Признатият сертификат за компетентност от PersCert TÜV прави университетските предложения по-привлекателни и подобрява перспективите за работа на студентите.

Преглед на нашата процедура за сертифициране на персонала

Сертифицирането на персонала като трайно потвърждение на личната компетентност

Ресертификация

Постоянното развитие на персонала и идеите, които се раждат в резултат на това, са важни характеристики на съвременния технологичен прогрес. За да се оправдае това развитие, е необходимо регулярно да се актуализират уменията. PersCert TÜV разработва процедури за ресертификация, които гарантират служителите постоянно да доказват, че техните умения са на съвременно ниво.

Прозрачна документация на нашата програма за сертифициране на Certipedia

Нашата стандартизирана процедура за сертифициране на персонала ни позволява да проучим уменията в различни области и да ги документираме прозрачно. Ще откриете повече от 500 сертификационни програми на нашата интернет платформа CERTIPEDIA.

Научете повече за нашата процедура за сертифициране на персонала.

Certipedia Знак – Добавяне на стойност с нашия знак за качество

Използвайте сертификация на персонал, за да се докажете квалификацията и експертността на вашия персонал и да се отличите от конкуренцията! Всеки може да разглежда документираната квалификация на вашите служители онлайн в Certipedia. Нашият идентификационен номер Certipedia ID демонстрира високите постижения на служителите във вашата фирма. Ние също така гарантираме прозрачност - всеки може да види и разбере как вашите служители са получили квалификацията си.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Акредитирана сертификация на персонала

IRCA обучение на одитори и акредитирани сертификати на персонала

Ние предлагаме акредитирана сертификация на персонала съгласно DIN EN ISO/IEC 17024. Научете повече!

повече

Rail Traffic Certification

Последно посетени страници за услуги