current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Акредитирана сертификация на персонала

IRCA обучение на одитори и акредитирани сертификати на персонала

Национално и международно признание на нашите акредитирани сертификати за персонала

Вие искате да докажете на своите бизнес партньори, работодатели и клиенти, че вашите професионални знания и умения отговарят на най-високите стандарти?

Вземете участие в нашата акредитирана процедура за сертифициране, с която нашите експерти потвърждават и документират експертизата ви обективно и независимо. Сертификат съгласно DIN EN ISO/IEC 17024 ще ви осигури конкурентно предимство.

Ние ще ви помогнем да публикувате вашата документирана експертиза на нашата интернет платформа Certipedia.

Впишете името си в нашия регистър и се възползвайте от възможностите за реклама, които предлага индивидуалния знак за изпитване на TÜV.

Текстът "Сертифицирана квалификация съгласно ISO/IEC 17024" потвърждава, че кандидатът е бил проверен от органа за сертификация на персонала и акредитиран в съответствие с този стандарт.

Съгласно нашата процедура за акредитирана сертифицикация на персонала, PersCert TÜV се наблюдава от оторизираните органи.

Вземете вашия акредитиран сертификат за персонала от нас сега!

Устойчиво признание с нашата акредитирана сертификация

Акредитация от DakkS

PersCert TÜV е акредитирана от DAkkS, Германски Орган за акредитация в областта на качеството (специалисти по упраление на качествотото), на безопасността (EHS персонал) и в железопътния сектор (специалисти в железопътния сектор, съгласно ISO/IEC 17024).

Тук можете да видите нашия действащ сертификат за акредитация.

Нашата акредитирана сертификация на персонала отговаря на най-високите стандарти за неутралност, независимост, компетентност и устойчивост на процедурите за проверка на знанията.

Акредитираната сертификация на персонала е призната в национален и международен мащаб.

Преглед на акредитираните сертификати

Нашата акредитирана сертификация на персонала в областта на качеството (специалисти по управление на качеството)

Специалистите по управление на качеството, обучени в съответствие с насоките на TÜV, се проверяват и сертифицират от органа за сертификация PersCert TUV в следните области:

 • Представител на ръководството по управление на качеството (TÜV))
 • Мениджър по качеството (TÜV)
 • Одитор по качеството (TÜV)

Сертификатът от TÜV е доказателство за експертиза, широко призната в промишлеността и сектора на услугите.

Сертификатът се издава съгласно указанията на TÜV, които се основават на изискванията на модела за икономическа обосновка на поръчките (EOQ) и се признава от DAkkS. Акредитираните сертификати от PersCert TÜV са високо оценено доказателство за експертиза. Те гарантират достъпа до ръководни роли в организацията, включително и до ролята на одитор в сертифициращ орган.

Преди да получат сертификат по управление на качеството, кандидатите за сертификат първо трябва да се подготвят за изпита на PersCert в семинар, проведен от TÜV Rheinland Академия или от някой от притежателите на негов лиценз. Като изискване за сертифициране на персонала, кандидатите за сертификат трябва да докажат своята експертиза с изпит, проведен от PersCert, независимият орган на TÜV за сертифициране на персонала.

PersCert TÜV проверява и сертифицира кандидатите за сертификат от името на заинтересованите доставчици на обучение. Това е възможно само, ако доставчиците на обучение предлагат обучение, което отговаря на указанията на TÜV или имат лиценз за използване на документите за обучение на TÜV Rheinland Академия.

Станете признат партньор за обучение / притежател на лиценз

Потвърждение на акредитиран сертификат

Проверка на изискванията за допуск до акредитирана сертификация на специалисти по управление на качеството

Регистър на признати партньори за обучение

Нашият акредитиран сертификат за персонала по безопасност (персонал по управление на околна среда, здраве и безопасност (EHS))

Регламентите за сертификат за отговорност на доставчика (SCC), които влязоха в сила през 2011, съдържат спецификации за курсове за обучение по EHS и изпити за оперативно активни служители и мениджъри на компании-доставчици.

Като акредитиран орган за сертифициране на персонала, PersCert TÜV е упълномощен да провежда следните сертификации:

 • изпит по EHS за оперативно активни мениджъри съгласно документ 017 от насоките на SCC
 • изпит по EHS за оперативно активни служители съгласно документ 018 от насоките на SCC

Сертификатите за отговорност на доставчика (SCC), издадени от PersCert TÜV, са доказателство за експертизата на служителите и мениджърите в областта на здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда и са признати в Германия и в много други страни (по-специално в Холандия, Австрия и Швейцария).

Сертифициране на персонала в железопътния сектор (специалисти в железопътния сектор)

Като единствен орган за сертификация на "Изпитващи на машинисти" в Германия, акредитиран в съответствие с DIN EN ISO/IEC 17024, PersCert TÜV допринася за безопасността в железопътния сектор.

Deutsche Bahn и много други железопътни компании имат разработени квалификационни програми за изпитващи, които оценяват оперативната способност на локомотивните машинисти чрез периодични изпити.

Тези изпитващи демонстрират своята експертиза съгласно процедура за сертификация, включваща първоначален изпит, а след това и изпит за ресертификация на всеки 5 години.

Станете признат партньор за обучение/ притежател на лиценз Потвърдете всеки акредитиран сертификат Проверете изискванията за допуск до акредитирана сертификация на специалисти по управление на качеството Регистър на признати партньори за обучение.

Други акредитации

CQI IRCA акредитации (референтен номер: 01185221)

Chartered Quality Institute (CQI) е международна професионална организация, която насърчава управлението на качеството във всички области. Международният регистър на сертифицираните одитори (IRCA) е най-големият и най-важен международен орган за сертификация на одитори на системи за управление. За повече информация, вижте www.quality.org

Освен сертифицирането на одитори, CQI IRCA дава възможност на организациите да бъдат признати като доставчици на обучения от IRCA и да организират сертифицирани курсове за обучение на одитори. Насоките за обучение на IRCA гарантират единен стандарт за обучение на одитори. CQI IRCA одобрява само организации, които са демонстрирали необходимото техническо и обучително ноу-хау и са в състояние да проверят и да оценят правилно представянето на потенциалните одитори.

 • PR323 и PR343 - Здраве и безопасност при работа
  Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)
  Сертифицираното от IRCA обучение на одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа предоставя на експертите по здраве и безопасност при работа необходимите знания и умения, за да определят дали системата за управление на здравето и безопасността при работа отговаря на изискванията, определени в стандарт ISO 45001.
 • PR316 – Управление на енергията
  Системи за управление на енергията(СУЕ)
  Сертифицираното от IRCA обучение за одитори предоставя знания и умения, необходими за оценяване на съответствието и функционирането на системата за управление на енергията на организацията.
 • PR320 – Сигурност на информацията: Системи за управление на сигурността на информацията (ISMS)
  Сертифицираното от IRCA обучение за одитори на системи за управление на сигурността на информацията предоставя на експертите по сигурност на информацията знания и умения, които са необходими, за да оценят дали системата за управление на сигурността на информацията в организацията отговаря на изискванията на ISO 27001.
 • PR328 и PT233 – Управление на качеството
  Системи за управление на качеството (СУК)
  Сертифицираното от IRCA обучение за одитори на системи за управление на качеството предоставя на експертите по управление на качеството знания и умения, които са необходими, за да оценят съответствието и функционирането на Системата за управление на качеството на дадена организация. По този начин одиторите допринасят за постоянното подобряване на бизнес процесите.
 • PR315 – Околна среда
  Системи за управление на околната среда (СУОС)
  Сертифицираното от IRCA обучение за одитори на системи за управление на околната среда предоставя на експертите по управление на околната среда знания и умения, които са необходими, за да оценят дали системата за управление на околната среда в дадена организация отговаря на изискванията на ISO 14001:2015.

Местоположения на партньорите за обучение на TRG IRCA, които си сътрудничат с PersCert TÜV и са признати от CQI IRCA Лондон

Най-новият опит в сертифицирането на персонала за обучението на IRCA одитори

Нашите акредитирани сертификати са високо уважавано доказателство за експертиза. Те осигуряват достъп до ръководни роли в организациите, включително до ролята на одитор в сертифициращ орган.

Научете повече за сертифицирането на вашата експертиза още сега!

Други услуги

TÜV Rheinland Сертификати

Сертифицирани умения – TÜV Rheinland

Достоверно документиране на уменията на вашите служители чрез нашата сертификация на персонал.

повече

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги