current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Курсове по управление на качеството

Обучение по управление на качеството | TÜV Rheinland

Подобряване на качеството чрез обучение на експерти по управление на качеството

В промишления сектор компаниите се стремят да проектират и внедряват системи за управление на качеството, които ефективно да регулират отклоненията в оборудването, процедурите, процесите и оценките. Необходим е експертен поглед и богат опит, за да се създаде успешна система, която да доведе до реално подобряване на качеството и ползи за компанията.

Нашите курсове за обучение по управление на качеството могат да ви помогнат да установите процеси за управление и подобряване на качеството във вашата организация. Предлагаме семинари, подходящи за професионалисти и ръководители на компании в сферата на производството и услугуте, които активно са ангажирани в системите за управление и подобряване на качеството, както и за тези, които планират да внедрят система за качество или те самите са одитори на системи за управление на качеството.

Нашите курсове отговарят на изискванията, определени в международно признатите EOQ насоки за одитори на качеството, а успешното завършване на всяко ниво дава възможност за получаването на сертификат PersCert. Ние ви предлагаме знанията, така и документацията, от която се нуждаете, за да се справите с многото предизвикателства при управлението на качеството.

Резервирайте вашето място за семинара още днес.

Курсовете по управление на качеството ви позволяват да посрещате ежедневни предизвикателства

Системите за управление на качеството са изправени пред предизвикателства, създадени от все по-сложните процеси в компанията. Анализът и оптимизацията на фирмените процедури, изпитванията и документирането на дейностите, а изпълнението, както и координирането на одитите са само част от многото задачи на персонала за управление на качеството.

Добрата новина е, че нашите семинари за управление на качеството ви предлагат методи и инструменти, необходими за осъществяването на тези очаквания. Чрез създаването на прозрачни и опростени процеси за управление на качеството, вашата компания ще има ползи по отношение на ефективност, морал, финанси и репутация.

Модулен подход при обучението по управление на качеството

Модулен подход на нашите курсове за управление на качеството | TÜV Rheinland

В зависимост от вашата позиция в системата за управление на качеството ние имаме подходящ курс:

  • Представител по качеството: ще се запознаете с основите на управлението на качеството, което ще ви позволи да създадете система за управление на качеството в малка или средна компания или да поддържате система за управление на качеството в голяма компания
  • Мениджър по качеството: ще получите специализирани знания за техники и методи за създаване, внедряване, оптимизиране и по-нататъшно развитие на системата за управление на качеството
  • Одитор на СУК: ще придобиете квалификация на базата на международни норми, което ще ви позволи да планирате, провеждате, обработвате и документирате одити; ние също предлагаме опреснителни курсове и семинари за международни одитори
  • Специализирани семинари за специалисти в областта на управлението на качеството: тези курсове дават възможност за отговор на задълбочени конкретни въпроси, свързани с управлението на качеството

Предлагаме солидно образование в областта на управлението на качеството

Нашите силни страни по отношение на обучението по управление на качеството се основават на задълбочени познания по темата, съчетани с инструкции. Ние структурираме всички наши курсове на базата на международно приети насоки и разпоредби и използваме опитен персонал, който да ръководи нашите семинари. Като професионалисти в управлението на качеството, те използват практически примери и сценарии от реалния живот, за да илюстрират най-добрите практики за управление на качеството. Ние работим усилено, за да направим нашите курсове достъпни, като предлагаме онлайн курсове, както и обзавеждане за учебните зали.

Свържете се с нас, за да намерите най-подходящия за вас курс.

Други услуги

Обучение по безопасност при работа

Обучение по безопасност при работа, базирано на ISO 45001 | TÜV Rheinland

Ние Ви даваме възможност да поддържате по-високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд с предметно ориентирано обучение.

повече

Safety Engineer Training

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги