current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Обучение по безопасност при работа

Обучение по безопасност при работа, базирано на ISO 45001 | TÜV Rheinland

Оптимизиране на безопасността при работа със специално обучение

Предприемането на действия за изпълнение на законовите изисквания, създаването на ефикасна система за управление на безопасността на работното място и оптимизирането на вече действащите мерки гарантират по-безопасно и по-производително работно място. И тъй като все повече се обръща внимание на успешното управление на безопасността при работа, предимство е да се задържите на върха.

Ние сме разработили семинари по безопасност при работа в съответствие с ISO 45001, които ще ви помогнат да постигнете целите си за безопасност. Курсовете са съобразени с международните стандарти и може да ви гарантират получаването на съответните сертификати.

За нас няма по-добро от безопасността и нашите курсове отразяват това. Ние имаме световна репутация по отношение на намаляване на риска и насърчаване на безопасни практики в почти всеки индустриален сектор и с нетърпение очакваме да споделим с вас нашия опит в областта на безопасността при работа.

Свържете се с нас, за да се регистрирате за семинар още днес!

Обучението по безопасност при работа предлага повече от само спазване на изискванията

Докато удовлетворяването на очакванията и спазването на наредбите по отношение на безопасността при работа може да бъде целта ви, достъпът до експертен опит в тази връзка носи значителни ползи. Например, ще намалите рисковете на работното място и ще повишите производителността, когато процесите ви бъдат по-безопасни. Здравето и удовлетвореността на служителите ще се подобрят и вашата организация ще се радва на предимствата, получени чрез прозрачност и отговорност.

Портфолио за обучение по безопасност при работа

Нашите курсове за обучение по безопасност при работа (OS) отразяват най-новите тенденции и стандарти в тази област. Някои от обхванатите теми включват:

  • Одитор по безопасност при работа: семинар, с акцент върху ISO 45001
  • Безопасност при работа на висшето ръководство
  • Безопасност при работа на представителите на фирмата
  • Новият стандарт за безопасност при работа ISO 45001
  • Специалист по безопасност при работа: тази тема е във фокуса на шест различни курса
  • Експерт по оценяване на риска за безопасността при работа
  • Координиране на безопасността при работа с външни партньори

Ние работим с вътрешни и външни експерти, за да ви организираме семинари, които са интересни и информативни. Предлагаме, както открити, така и вътрешни курсове.

Обучение с лидери по безопасност на труда

Безопасността и сигурността на хората, технологиите и околната среда са нашата цел от основаването на TÜV Rheinland през 1872 г. Благодарение на тези почти 150 години опит можем уверено да претендираме за водеща роля в света по отношение на управлението на здравето и безопасността при работа. Няма по-знаещ и по-опитен партньор, който да ви напътства, когато става въпрос за безопасността на вашите работници и на работното им място.

Обърнете се към представител на доставчика на услуги, за да получите повече информация.

Други услуги

Safety Engineer Training

Qualified Personnel Seminar

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги