current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Надзор на обекта по време на строителството

Надзор на строителната площадка

Идентифициране на рисковете за проекта с нашия надзор на обекта по време на строителството

Координирането в промишленото строителство е трудна работа и изисква да се вземат под внимание много аспекти - например, материали, качество, безопасност на място, въпроси по привеждане в съответствие и срокове.

Нашата подкрепа ще облекчи вашия екип на място на обекта. Ние ще ви помогнем при оценката на качеството на компонентите, оценката и оптимизирането на монтажните дейности и в подготовката на необходимата документация. Освен това, ние гарантираме, че качеството на производството и строителството ще бъде в съответствие със съществуващите насоки относно енергията, околната среда и икономиите. Това гарантира плавен и бърз напредък на проекта. Свържете се с нашия местен представител в офисите ни по целия свят.

Разберете как можете да се възползвате от нашите специализирани услуги за надзор на строителната площадка и да заявите оферта за вашия проект.

Ние ще ви помогнем да гарантирате прозрачността и качеството на вашия строителен обект

Нашите независими инспектори са на място през цялата фаза на строителството, за да наблюдават и документират напредъка на новото строителство или големите проекти за поддръжка и обновяване.

Предоставянето на подробна документация гарантира повишена прозрачност и проследяване на проекта. Това може да намали риска с ранна идентификация на проблемите. Индивидуалните оценки с конкретни предложения за подобряване ще ви помогнат да проследявате проекта и да избегнете разходи в резултат на пропуснати крайни срокове.

Цялостен надзор на строителната площадка с цел подобряване и контрол на качеството

Надзор на обекта по време на строителството
Услуги за обслужване на едно гише за надзор и наблюдение на строителните обекти

Ние предлагаме за цялостното изграждане на проекта независими инспектори на място за идентифициране на рисковете за проекта по отношение на време и качество. Нашите инспектори по строителството наблюдават основните етапи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и по този начин се осигурява основната документация за обекта, което от своя страна води до по-голяма прозрачност и проследимост.

Нашите инспектори не само ви помагат да координирате изпълнителите, да останете в рамките на бюджета и да отговаряте на стандартите за съответствие, но те ви дават и индивидуална оценка и конкретни предложения за подобряване.

Глобално присъствие по отношение на надзора на обекти по време на строителството

Чрез нашата глобална мрежа от експерти, ние привнасяме нашия дългогодишен опит в специализирани области към вашия проект и предлагаме множество допълнителни услуги за проекти за строителство, монтаж, модификация и обновяване.

За допълнителна информация относно нашите услуги за надзор на обекта по време на строителството се свържете се с нашите експерти или поискайте персонална оферта за услуга.

Примерни проекти, които подкрепихме с надзор на обекта по време на строителството

pdf RWE Power AG (Dormagen, Germany) 634 KB Свали
pdf RWE Power AG (Grevenbroich-Neurath, Germany) 671 KB Свали
pdf Leading energy firm (Brazil) 254 KB Свали

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Оценка на доставчика

Услуги за оценка на доставчика

Услугата за оценка на доставчика ви помага да изберете способни и надеждни доставчици от целия свят.

повече

Проверка преди спедиция

Услуги по PSI

Гарантира се, че поръчаното от вас оборудване е в съответствие със спецификациите преди доставката.

повече

Производствени изпитвания

Производствени изпитвания

Преди доставката ние гарантираме качеството и съответствието на закупеното от вас оборудване.

повече

Услуги по експедиция за индустриални проекти

Услуги по експедиция за индустриални проекти

Гарантират, че оборудването, материалите и компонентите пристигат на правилното място, в точното време и функционират подходящо.

повече

Vendor Inspections

Asset Integrity Management

Последно посетени страници за услуги