current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Надзор на обекта по време на строителството

Надзор на строителната площадка

Идентифициране на рисковете за проекта с нашия надзор на обекта по време на строителството

Координирането в промишленото строителство е трудна работа и изисква да се вземат под внимание много аспекти - например, материали, качество, безопасност на място, въпроси по привеждане в съответствие и срокове.

Нашата подкрепа ще облекчи вашия екип на място на обекта. Ние ще ви помогнем при оценката на качеството на компонентите, оценката и оптимизирането на монтажните дейности и в подготовката на необходимата документация. Освен това, ние гарантираме, че качеството на производството и строителството ще бъде в съответствие със съществуващите насоки относно енергията, околната среда и икономиите. Това гарантира плавен и бърз напредък на проекта. Свържете се с нашия местен представител в офисите ни по целия свят.

Разберете как можете да се възползвате от нашите специализирани услуги за надзор на строителната площадка и да заявите оферта за вашия проект.

Ние ще ви помогнем да гарантирате прозрачността и качеството на вашия строителен обект

Нашите независими инспектори са на място през цялата фаза на строителството, за да наблюдават и документират напредъка на новото строителство или големите проекти за поддръжка и обновяване.

Предоставянето на подробна документация гарантира повишена прозрачност и проследяване на проекта. Това може да намали риска с ранна идентификация на проблемите. Индивидуалните оценки с конкретни предложения за подобряване ще ви помогнат да проследявате проекта и да избегнете разходи в резултат на пропуснати крайни срокове.

Цялостен надзор на строителната площадка с цел подобряване и контрол на качеството

Надзор на обекта по време на строителството
Услуги за обслужване на едно гише за надзор и наблюдение на строителните обекти

Ние предлагаме за цялостното изграждане на проекта независими инспектори на място за идентифициране на рисковете за проекта по отношение на време и качество. Нашите инспектори по строителството наблюдават основните етапи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и по този начин се осигурява основната документация за обекта, което от своя страна води до по-голяма прозрачност и проследимост.

Нашите инспектори не само ви помагат да координирате изпълнителите, да останете в рамките на бюджета и да отговаряте на стандартите за съответствие, но те ви дават и индивидуална оценка и конкретни предложения за подобряване.

Глобално присъствие по отношение на надзора на обекти по време на строителството

Чрез нашата глобална мрежа от експерти, ние привнасяме нашия дългогодишен опит в специализирани области към вашия проект и предлагаме множество допълнителни услуги за проекти за строителство, монтаж, модификация и обновяване.

За допълнителна информация относно нашите услуги за надзор на обекта по време на строителството се свържете се с нашите експерти или поискайте персонална оферта за услуга.

Примерни проекти, които подкрепихме с надзор на обекта по време на строителството

pdf RWE Power AG (Dormagen, Germany) 634 KB Свали
pdf RWE Power AG (Grevenbroich-Neurath, Germany) 671 KB Свали
pdf Leading energy firm (Brazil) 254 KB Свали

Други услуги

Оценка на доставчика

Услуги за оценка на доставчика

Услугата за оценка на доставчика ви помага да изберете способни и надеждни доставчици от целия свят.

повече

Проверка преди спедиция

Услуги по PSI

Гарантира се, че поръчаното от вас оборудване е в съответствие със спецификациите преди доставката.

повече

Производствени изпитвания

Производствени изпитвания

Преди доставката ние гарантираме качеството и съответствието на закупеното от вас оборудване.

повече

Услуги по експедиция за индустриални проекти

Услуги по експедиция за индустриални проекти

Гарантират, че оборудването, материалите и компонентите пристигат на правилното място, в точното време и функционират подходящо.

повече

Vendor Inspections

Asset Integrity Management

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги