current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Оценка на доставчика

Услуги за оценка на доставчика

Наблюдение на качеството и съответствието с нашите услуги за оценка на доставчика

За да проверят безопасността и надеждността на закупените стоки или оборудване, купувачите трябва да са сигурни, че продавачите спазват изискванията за качество и че производствените процеси са в съответствие с приложимите разпоредби и стандарти.

В днешния глобално свързан свят международните доставчици и подизпълнители предоставят продукти на клиенти на разстояние от хиляди километри, което затруднява чуждестранните купувачи да оценяват производствените процеси, протичащи на различни континенти. Ние ви подкрепяме с одити на доставчици и подизпълнители, предназначени да докажат надеждността, както на потенциалните, така и на настоящите доставчици. Нашите услуги за оценка на доставчика на място ви помагат да гарантирате, че вашите очаквания за качество и изискванията за съответствие са спазени в световен мащаб и по цялата верига на доставките.

Възползвайте се от нашите процедури за одит на доставчици и услуги за управление на качеството на доставчика, за да гарантирате качеството на продуктите, които възнамерявате да закупите, преди да направите поръчката.

Направете запитване сега!

Защитете репутацията си, ограничете отговорността и повишете конкурентоспособността

Нашите независими инспектори изследват производствените процеси на вашите потенциални доставчици и техните подизпълнители по цялата верига на доставките. Това помага да се гарантира качеството на промишленото оборудване, машините и компонентите, материалите или продуктите, които възнамерявате да закупите.

Подробната информация, събрана на място при доставчиците, които понастоящем доставят стоки и бъдещи такива, може да подобри ефективността на бизнеса ви, като ви помогне да избегнете затрудненията и слабостите в производството, което може да доведе до закъснения и до увеличаване на разходите за проекта.

Уговорете среща още сега, за да се възползвате от нашите услуги за оценка на доставчика!

Оценката на доставчици и подизпълнители гарантира компетентност и съответствие

Услуги за оценка на доставчика – TÜV Rheinland
Ние оценяваме и одитираме доставчици и подизпълнители в 4 лесни стъпки

Нашият одит на доставчика се провежда в съответствие със специфичните за вашата компания или проект изисквания и / или съгласно обхвата на нашата собствена оценка. Освен това ви предлагаме разширена версия на одит, който да включва оценка на управлението на качеството на доставчика. Нашият одит обикновено включва следните четири фази:

 1. Подготовка
  Заедно с купувача попълваме технически въпросник на базата на профила, препоръките и списъка на специфичните характеристики на всеки доставчик.
 2. Оценяване
  След задълбочено планиране и координиране, нашите одитори извършват проверки на място, одит и оценка на доставчиците и подизпълнителите.
 3. Оценка
  Според резултатите от одитите на доставчиците ние предоставяме персонализирана матрица за оценка, базирана на проследим и недискриминиращ модел, за да се изготви списък на доставчиците в зависимост от тяхната резултатност и да се посочат потенциалните слабости и тесни места.
 4. Заключение
  Нашите експерти преквалифицират световните доставчици въз основа на матрицата за оценка, подготвяйки списък на правоспособни доставчици преди закупуването. Освен това могат да се идентифицират поддоставчиците и да се дадат препоръки, които да им помогнат да подобрят качеството до приемливо ниво.

TÜV Rheinland, проучване на вашите доставчици по цялата верига на доставките

Нашите експерти се опират на богатия опит, придобит от международни проекти от всякакъв размер и във всички сектори на промишлеността, за да ви предоставят комплексни услуги. За да ви осигурим възможно най-добрите резултати, одитът на доставчика се провежда както в съответствие със специфичните за клиента, така и за проекта изисквания, както и съгласно обхвата на нашата собствена оценка.

Възползвайте се от нашия дългогодишен опит и поискайте повече информация за услугите за персонална оценка на доставчика още днес!

pdf Оценка на доставчика 1 MB Свали
pdf Продуктова инспекция 876 KB Свали
pdf Индустриални услуги 4 MB Свали

Нашите референции за оценка на доставчика

pdf Услуги за инспекция в Предприятие за алуминий и Електроцентрала в Абу Даби 100 KB Свали
pdf Услуги за инспекция на доставчици за разработване на супергигантското нефтено находище в Ирак 95 KB Свали

Други услуги

Проверка преди спедиция

Услуги по PSI

Гарантира се, че поръчаното от вас оборудване е в съответствие със спецификациите преди доставката.

повече

Производствени изпитвания

Производствени изпитвания

Преди доставката ние гарантираме качеството и съответствието на закупеното от вас оборудване.

повече

Vendor Inspections

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги