current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Магнитно-прахово изпитване

Магнитно-прахово изпитване

Открийте дефектите в изделията от черни метали преди да е станало твърде късно

Повърхностните и подповърхностни дефекти в изделията от черни метали могат да доведат до спиране на машините и производствения процес, тъй като те най-често не се откриват лесно и навреме.

TÜV Rheinland предлага магнитно-прахово изпитване (MPI) – изпитване без разрушаване (NDT) за откриване на тези дефекти. С най-съвременно, муртифункционално MPI оборудване, ние можем да определим годността или съответствието на детайла, което ще ви спести разходи в бъдеще.

Нашите служители са обучени и сертифицирани по множество стандарти и са в състояние да анализират вашия продукт по най-добрия метод за изпитване без разрушаване .

Основни предимства

Благодарение на магнитно-праховото изпитване, проведено от нас вие ще:

  • Съхраните и ускорите вашите производствени възможности преди скъпоструващата машинна обработка
  • Предотвратите аварии, които се случват от дефектни части, които са вложени в монтажни възли без изпитване
  • Придобиете водеща позиция спрямо конкуренцията
  • Намалите риска от отговорност на фирмата с документирани стандарти за безопасност
  • Покажете колко високи са вашите стандарти за качество
  • Се възползвате от бързото провеждане на одитите и нашата изключително всеобхватна услуга
  • Осигурите спазването на местните държавни и законови изисквания

Нашата услуга за магнитно-прахово изпитване

Магнитно-праховото изпитване, което провежда TÜV Rheinland открива повърхностните и подповърхностни дефекти в изделията от черни метали.

Продукти

Нашите услуги обхващат изделията от черни метали.

Подход

Хоризонтална MPI машина е най-често използваната масово произвеждана машина за изпитване. Машината има предно и задно седло, където се поставя частта за намагнитване. Между предното и задно седло, обикновено има индукционна бобина, която се използва да променя ориентацията на магнитното поле на 90 ° от предното седло. По-голямата част от оборудването е персонализирано и произведено за конкретно приложение.

Намагнитените части се покриват със заредени флуоресцентни частици, които се разглеждат под черна (ултравиолетова) светлина. Частиците ще се подредят в местата на “изтичане на магнитен поток” и ще формират така наречената индикация. Индикацията се оценява, за да се определи какво е това, какво може да го е причинило и какви действия трябва да бъдат предприети, ако трябва.

След като частта се намагнити, след това се размагнитва. Това изисква специално оборудване, което работи обратно на оборудването за намагнитване. Намагнетизирането обикновено се извършва със силен токов импулс, който много бързо достига пикова стойност на тока и мигновено се изключва, а частта е намагнетизирана. За да размагнетизирате частта, силата на електромагнитното поле трябва да е равна или по-голяма от тази на електромагнитното поле, в което се е намагнетизирала частта. Магнитното поле, след това бавно се намалява до нула, оставяйки частта размагнетизирана.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Advanced NDT Training Courses

Последно посетени страници за услуги