current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Изпитване с проникващи течности

Изпитване с проникващи течности

Изпитване с проникващи течности

Повърхностните дефекти в машините могат да предизвикат спиране на производството и да доведат до загуби. За да ви помогнем да избегнете спирания на производствения процес, като част от портфолиото с изпитвания без разрушаване TÜV Rheinland предлага изпитване с проникващи течности - метод за проверка и локализиране на повърхностни дефекти във всички твърди (непорьозни) материали - метали, пластмаси или керамика. Той може да се прилага за всички продукти от цветни и черни метали.

Основни предимства

Когато използвате TÜV Rheinland за изпитване с проникващи течности, Вие получавате:

  • По-ниска цена в сравнение с другите методи
  • Бързо изпълнение
  • Намален риск от отговорност на фирмата, благодарение на документираните стандарти за безопасност

Подход

Нашето изпитване с проникващи течности се провежда съгласно следната процедура:

  • Течност с добри характеристики на повърхностно омокряне се разлива върху повърхността на изпитвания детайл и се оставя достатъчно време, за да проникне в повърхностните дефекти.
  • Излишната течност се отстранява от повърхността на детайла.
  • Поръсва се с проявител (прах), за да дръпне проникналата течност от повърхностните дефекти, които стават видими върху повърхността,.
  • Извършва се визуална инспекция
  • Използваната течност е с флуоресцентна боя, а инспекцията се извършва с ултравиолетова светлина, за да се постигне по-висока чувствителност на изпитването.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Advanced NDT Training Courses

Последно посетени страници за услуги