current language
Belgium beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

Veiligheid in de bouw – Safety Culture Ladder (SCL)

Ladder | TÜV Rheinland

Meet het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie met de Safety Culture Ladder

Met de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) wordt het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie gemeten. Dit stimuleert uw medewerkers om veiliger en meer bewust te handelen, waardoor het aantal veiligheidsincidenten vermindert en daarmee ook schade en verzuim wordt voorkomen.

Vanaf 2022 wordt de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw (trede 2). Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Deze afspraak wordt de ‘ViA’ genoemd (Veiligheid in Aanbesteding). Meer weten over deze verplichting? Bezoek dan https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

Hoe werkt de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder bestaat uit vier verschillende producten. Het aanbod loopt uiteen van de SCL Original, waarbij u ieder jaar een volledige audit heeft, tot varianten waarbij door middel van een steekproef of Approved Self Assessment (ASA) wordt gekeken naar het actieplan.

  • SCL Original – dit is het SCL-product waarbij ieder jaar een volledige (100%) audit wordt uitgevoerd. Het uitgereikte certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds kunt u groeien naar een hogere trede
  • SCL – Dit SCL-product leidt eveneens tot een certificaat met een geldigheid van drie jaar, echter de twee tussentijdse audits beslaan 40% van de audittijd ten opzichte van de eerste audit. Ook met dit product kunt u tussentijds naar een hogere trede groeien
  • SCL Light – dit SCL-product levert u een drie jaar geldige ‘Statement’ op na toetsing van een door u ingevulde vragenlijst (SAQ Extended), een door u samengestelde GAP-analyse en een actieplan waarmee u aangeeft hoe u groeit naar het door u gewenste tredeniveau. Jaarlijks toetsen wij de voortgang van dit actieplan tijdens een audit
  • Approved Self Assessment – De ASA is een product gebaseerd op eveneens een vragenlijst (SAQ Compact), een GAP-analyse en een actieplan. Wij toetsen dit, maar doen geen uitspraak over de trede. Vervolgens vinden er in de opeenvolgende twee jaren ‘desk’ checks plaats om de voortgang van het actieplan te toetsen. U ontvangt geen certificaat of statement.

De vier Safety Culture Ladder producten schematisch

SCL verificatie Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
SCL Original (Certificaat)100% audit100% audit100% audit
SCL (certificaat)100% audit40% Vervolgaudit 40% Vervolgaudit
SCL light (Statement met trede-indicatie)40% Vervolgaudit Check op actieplanCheck op actieplan
Approved Self AssessmentSelf-assessmentCheck op actieplanCheck op actieplan

Bij de eerste drie producten zijn er vijf verificatie treden. Bij de Safety Culture Ladder audits wordt aan de hand van interviews en observaties vastgesteld of het bedrijf zich op de aangevraagde trede bevindt.

Welk Safety Culture Ladder product is geschikt voor u?

In principe bepaalt de opdrachtgever op basis van welk product u gecertificeerd moet raken en voor welke trede (mogelijk op basis van het ViA-principe). Het kan natuurlijk zijn dat er (nog) geen sprake is van een verplichting. Dan adviseren wij u zelf in te schatten welk product voor u het best passend is. Vanuit die basispositie kunt u desgewenst verder groeien.

De eisen die neergelegd zijn in de ViA-documentatie

Impact
Contractwaarde projectLaag
Grondbouw
(o.a. grondwerk,
grondverzet,
dijkverzwaring)/
Installatietechniek/
Afwerking &
Onderhoud
Midden
Utiliteitsbouw
laag/
Woningbouw/
Fundatie/ Ondergrondse Infra K&L/ Sloop
Hoog
Utiliteitsbouw
hoog/
Tunnelbouw/
Spoorbouw/
Waterbouw-
Civiel
HOOG (<5 Mio)SCL-lightSCLSCL
MIDDENApproved Self
Assessment
SCL-lightSCL
LAAGApproved Self
Assessment
Approved Self
Assessment
SCL-light

De belangrijkste voordelen op een rijtje

  • Continu focus op zichtbaarheid van veiligheid en gezondheid
  • Belangrijk hulpmiddel in het terugdringen van bedrijfsongevallen met verzuim of bijna ongevallen
  • Het benutten van Commerciële kansen (bij aanbesteding/ new business)
  • Het verhogen van het vertrouwen van opdrachtgevers in uw organisatie d.m.v. veiligheidsbewustzijn
  • Het realiseren van een open communicatiestructuur binnen uw organisatie en (keten)partners

TÜV Rheinland Nederland levert al jaren diensten op het gebied van o.a. arbeidsomstandigheden in het algemeen en veiligheid in het bijzonder en is daarom bij uitstek uw partner voor de Safety Culture Ladder.

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's