current language
Belgium beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

Imprint

Verantwoordelijke beheerder van de website

TÜV Rheinland Belgium N.V.
Korte Lozanastraat 20
2018 Antwerpen

E-mail: info@be.tuv.com

Uitsluiting van aanspakelijkheid

TÜV Rheinland Belgium N.V. streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website juist en up-to-date is. Desondanks kunnen fouten en onduidelijkheden niet geheel worden uitgesloten. TÜV Rheinland Belgium N.V. geeft derhalve geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

De TÜV Rheinland websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze gelinkte websites weerspiegelen niet de mening van TÜV Rheinland, maar werden enkel informatief geïntegreerd. Daar TÜV Rheinland geen zeggenschap over de bronnen van deze gelinkte websites heeft, kan TÜV Rheinland niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, advertenties, producten of andere zaken die op dergerlijke websites beschikbaar gesteld worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van deze websites.

Bepalingen bescherming datagegevens

De TÜV Rheinland Group verheugd zich in uw interesse in onze producten en uw bezoek aan deze website. Omdat data bescherming en data beveiliging altijd al erg belangrijk is geweest voor onze relaties en gebruikers in de Group is de bescherming van uw persoonlijke gegevens ook erg belangrijk voor ons en heeft dan ook onze bijzondere aandacht.

Deze intentieverklaring geeft weer welke informatie TÜV Rheinland gedurende uw bezoek aan Internet opslaaten hoe deze informatie wordt gebruikt. Deze verklaring is niet van toepassing op Internet pagina’s die niet van de TÜV Rheinland Group zijn en welke mogenlijk een link van of naar een andere Internetsite hebben. Wij hebben geen enkele associatie met de Internet sites van aanbieders van onze groep die, indien noodzakelijk, via een link naar onze Internet site bereikt kunnen worden.

Persoonlijke gegevens

Onze Internet site is toegankelijk zonder het geven van welke persoonlijke informatie ook.

Tijdens het bezoek aan sommige websites, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen of als u een contactverzoek invult, zal u gevraagd worden om persoonlijke gegevens in te vullen op deze websites. Wij vragen alleen om informatie die benodigd is om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Natuurlijk bent u vrij om geen informatie te verstrekken maar in dat geval kunnen wij u niet voorzien van de door u benodigde producten, service of informatie.

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt op bijvoorbeeld een contactformulier, zullen wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorggebruiken. De vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens zal bewaakt worden door de TÜV Rheinland Group op grond van de wet German Federal Data Protection Act en andere wetten voor het beschermen van uw privacy en het recht om uw persoonlijke informatie vast te stellen.

Dit houdt tevens in dat TÜV Rheinland uw gegevens niet zal verstrekken aan derden tenzij vooragaand aan het invoeren van uw gegevens is aangegeven dat dit zal gebeuren, danwel wanneer u tijdens een eerder opdracht u hiertoe toestemming heeft gegeven.

Als gegevens aan derden worden verstrekt, zal TÜV Rheinland deze beheren zoals zij ook haar eigen gegevens zou beheren. Als er een dergelijke overeenkomst met derden bestaat zullen wij u op de hoogte brengen door wie uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Statistische informatie

Om onze website up-to-date te houden en verzoeken van gebruikers te kunnen verwerken, verzamelen wij gegevens zoals aantal bezoekres van elke individuele site. Wij houden de volgende gegevens bij:

  • Gebruikers computer en browser type
  • Internet service leverancier
  • Toegangsdatum en tijd
  • Berekende data

Deze informatie wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt en hebben geen enkele referentie naar u persoonlijk.

Pixel tags

TÜV Rheinland websites kunnen zogenaamde pixel-tags gebruiken, web beacons, clear GIF’s of soortgelijke instrumenten (hierna kortweg genoemd pixel tags), om statistische gegevens te verzamelen van een website en het aantal bezoeken.

Persoonlijke service: Cookies

TÜV Rheinland gebruikt cookies in samenvoegingen met persoonlijke service.

Cookies zijn gegevens die web servers op computers achterlaten om te kunnen zoeken. Cookies zijn een standaard die de meeste websites gebruiken ter ondersteuning van herhaalde toegang en het gebruik van specifieke websites voor gebruikers. Ze veroorzaken geen schade aan computers en gegevens aan. Alleen de web server die de cookies plaatst kan ze lezen, veranderen en weer verwijderen.

Deze cookies worden uitgelezen tijdens herhaald bezoek aan de betreffende TÜV Rheinland Internet site. De cookies die op uw computer worden bewaard door TÜV Rheinland worden niet door derden gebruikt.

U kunt uw web browser zo installeren dat cookies worden uitgeschakeld en niet worden bewaard. Meet info over hoe u uw cookies kunt beheren vindt u door op de knop 'help' te klikken in uw browser of op de site http://www.aboutcookies.org . Ondanks onze inspanning om dit te voorkomen kan het zijn dat u beperkte of geen toegang heeft op sommige websites als u het plaatsen van cookies blokkeert.

Hebt u een probleem met een online-aankoop?

Contact