current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Factory Acceptance Test (FAT)

Factory Acceptance Test

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Đánh giá và kiểm định

Đánh giá và kiểm định

Kiểm tra chất lượng và an toàn đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Expediting Services

Pre-Shipment Inspection

Vendor Assessment

Vendor Inspections

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem