current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Factory Acceptance Test

Factory Acceptance Test

Dịch vụ này hiện chỉ hiển thị bằng tiếng Anh.

(Bạn có thể truy cập phiên bản tiếng Việt trong thời gian tới)

Các dịch vụ khác

Expediting Services

Pre-Shipment Inspection

Vendor Assessment

Đánh giá và kiểm định

Đánh giá và kiểm định

Kiểm tra chất lượng và an toàn đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Vendor Inspections

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem