current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với xã hội

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với xã hội

Các tiêu chuẩn tự nguyện về trách nhiệm với xã hội

Mức lương thỏa đáng, thời gian làm việc hợp lý và tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em. Hãy cam kết thực hiện các tiêu chuẩn tự nguyện về trách nhiệm tối thiểu đối với xã hội tại các địa điểm sản xuất của các đối tác kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp thông qua “Bộ quy tắc ứng xử”. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp lập hồ sơ tài liệu về Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, hay CSR, dựa trên cơ sở luật pháp và quy định quốc gia. Chúng tôi đưa ra cách thực hiện phù hợp và sát với thực tế, đồng thời có thể giúp doanh nghiệp giới thiệu và thực thi các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội để hình thành cơ sở vững vàng cho việc tiến hành thủ tục chứng nhận trong tương lai.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của chúng tôi về hệ thống quản lý chuẩn mực đạo đức kinh doanh hay trách nhiệm với xã hội, doanh nghiệp sẽ:

  • Xây dựng thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn tối thiểu về trách nhiệm đối với xã hội
  • Hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp với điều kiện làm việc phù hợp tại các nhà máy sản xuất ở những thị trường nhập khẩu
  • Tiết kiệm chi phí từ kết quả gia tăng năng suất và chất lượng của các nhà cung ứng và đối tác kinh doanh

Phương pháp tiếp cận

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi trên khắp thế giới có thể giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với xã hội.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Đánh giá và phân tích

Xây dựng và áp dụng các hệ thống giám sát

Phân tích kết quả đánh giá

Xây dựng kế hoạch hành động

Hỗ trợ thực hiện các biện pháp khắc phục

Hỗ trợ áp dụng các biện pháp cải tiến

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem