current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Đánh giá của bên thứ 2 về hệ thống bán lẻ

Đánh giá của bên thứ 2 về nhà cung cấp

Kiểm soát chuỗi cung ứng của doanh nghiệp thông qua chương trình đánh giá nhà cung cấp

Điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp chính là uy tín thương hiệu. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các nhà cung ứng phụ thuộc hoàn toàn vào các hợp đồng chi tiết, nhưng hầu hết đều dựa trên lòng tin. Đánh giá nhà cung ứng đem đến cho doanh nghiệp các thông tin đảm bảo cần thiết. TÜV Rheinland cung cấp dịch vụ đánh giá của bên thứ 2 về trách nhiệm đối với xã hội nhằm khẳng định rõ cam kết của doanh nghiệp đối với việc không sử dụng lao động trẻ em, chế độ lương thấp và phân biệt đối xử ở nơi làm việc. Với kiến thức về các tiêu chuẩn của ngành thực phẩm, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để đánh giá nhà cung ứng về chất lượng và an toàn cho ngành thực phẩm.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Dịch vụ đánh giá của bên thứ 2 do TÜV Rheinland thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Chủ động tránh những tổn hại đến hình ảnh doanh nghiệp
  • Áp dụng một công cụ hữu ích để đánh giá các nhà cung ứng cũng như quản lý chuỗi cung ứng
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp
  • Thiết lập cơ sở vững chắc để thông tin với người tiêu dùng
  • Hưởng lợi từ mạng lưới hơn 1.000 chuyên gia quốc tế của chúng tôi có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới

04 bước để đảm bảo an toàn khi lựa chọn nhà cung ứng

Căn cứ theo yêu cầu của doanh nghiệp, chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá các quy trình sản xuất kinh doanh cũng như hệ thống vận hành tại các nhà cung ứng của doanh nghiệp. Trong ngành thực phẩm, điều đó có nghĩa là kiểm tra chặt chẽ chất lượng và an toàn của sản phẩm. Đối với tất cả các công ty khác, điều đó còn có nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) được thiết lập dựa trên bộ quy tắc ứng xử có thể áp dụng.

1. Xác định các nguyên tắc đánh giá

Chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp để xác định các tiêu chí đành giá cần thực hiện.

2. Đào tạo đánh giá viên

Nếu cần thiết, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ được đào tạo theo các nguyên tắc hướng dẫn của doanh nghiệp.

3. Đánh giá

Chúng tôi sẽ phối hợp với doanh nghiệp: lên lịch hẹn với các nhà cung ứng và thực hiện đánh giá tại nhà máy.

4. Báo cáo

Kết thúc kỳ đánh giá, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo đánh giá chi tiết.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem