current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Seguretat de Màquines i Marcatge CE

Seguretat de Màquines i Marcatge CE

Beneficiï's de la certificació simplificada

Fabrica vostè maquinària industrial que apareix en el llistat de l'Annex IV de la Directiva sobre màquines? Si és així, podeu beneficiar-se de la nova Directiva.

L'auditoria i la certificació del seu sistema de garantia de qualitat realitzada pels nostres experts li permetrà realitzar el Automercat CE de les màquines de l'annex IV. Amb aquest procediment alternatiu d'avaluació de la conformitat no només estalvia temps i diners, sinó que també es garanteix el major nivell de qualitat.

Fabrica vostè maquinària que no està prevista en l'annex IV i necessita un suport per obtenir el marcatge CE? Els nostres experts disposen de l'experiència necessària per oferir-los el suport en el automarcador.

Beneficis

Amb la certificació del seu sistema de garantia de qualitat de TÜV Rheinland vostè:

 • Garanteix la qualitat integral de la seva maquinària industrial
 • Prova que té consciència activa sobre la necessitat d'evitar accidents
 • Millora la seva posició en el mercat amb la introducció més ràpida de productes
 • Documenta l'aplicació de les exigències legals mitjançant informes d'auditoria i certificats

Aplicació de la nova directiva sobre màquines

Per mitjà del procediment simplificat d'avaluació de la conformitat es poden certificar els següents tipus de maquinària industrial:

 • Màquines
 • Equips adaptables
 • Dispositius de desplaçament de càrregues
 • Cadenes, cordes i cintes
 • Línies de transmissió desmuntables
 • Màquines incompletes, com sistemes d'engranatges

Dos passos per a la certificació del seu sistema de garantia de qualitat

Segons la seva situació, haurà de tenir en compte el següent::

Si vol autocertificat un dels seus productes que estiguin dins de l'Annex IV de la Directiva de Màquines, ha de posseir el Certificat de qualitat ISO9001 i l'assegurament de la Qualitat total segons l'annex X d'aquesta directiva.

Si el que necessita és certificar exclusivament un producte i no té l'assegurament de la qualitat total ha de seguir el següent: Quan la màquina figuri al'annex IV i hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades que cobreixin tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:

 • control intern de fabricació segons annex VIII (no requereix Organisme Notificat) o
 • realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per Organisme Notificat més el control intern de fabricació

Quan la màquina figuri al'annex IV però NO hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades o si aquestes no cobreixen tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:

 • Realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per Organisme Notificat més el control intern de fabricació

1. Auditoria preliminar (opcional)

En una auditoria (preliminar), els nostres experts revisen el sistema de Qualitat de la seva empresa per verificar si s'ajusten al procediment d'avaluació de la conformitat.

2. Segons l'annex X

Vostè establirà un sistema de garantia de qualitat per a la maquinària de producció de la seva empresa en les àrees següents:

 • Desenvolupament
 • Fabricació
 • Inspecció final
 • Auditoria

Després de la implantació del sistema, com a organisme notificat, realitzem un examen d'aquest. Aquest ha de garantir que la seva maquinària compleix amb els requisits bàsics de la directiva, particularment amb aquells relatius a la seguretat i l'ergonomia.

Això també pot interessar-vos

Automatització i seguretat funcional

Automatització i seguretat funcional

Seguretat certificada en els processos automatitzats.

més

Marcatge CE

Marcatge CE

Transparència i seguretat en els mercats europeus

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment