current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Proves d’acceptació, inspeccions inicials i periòdiques

Proves d’acceptació, inspeccions inicials i periòdiques

Gamma completa de serveis d'inspecció d'un únic proveïdor

Ja sigui per ascensors, impremtes, edificis o cintes transportadores, la majoria dels sistemes tècnics s'han d'inspeccionar abans de la seva entrada en funcionament i, posteriorment, a intervals regulars. Aquestes inspeccions li proporcionen la tranquilitat de saber que el seu sistema compleix amb els requisits legals, que no té defectes i que pot funcionar de forma segura.

Els professionals de TÜV Rheinland realitzen per vostè les proves d'acceptació i les inspeccions periòdiques. Si teniu alguna pregunta, li poden proporcionar informació completa i detallada sobre la qualitat i la seguretat dels seus sistemes tècnics.

Beneficis

Amb els serveis d'inspecció de TÜV Rheinland pot:

 • Tenir un contacte fiable que l'ajudi de forma activa en el compliment dels requisits legals aplicables
 • Augmentar la seva seguretat legal i minimitzar els seus riscos
 • Reduir els temps d'interrupció del servei gràcies a inspeccions més ràpides i eficaces
 • Simplificar el seu sistema de gestió d'inspeccions amb la nostra base de dades digital per Internet, TÜV Rheinland Inspection Portal, una aplicació informàtica que permet la gestió i control de les instal lacions i equips en els àmbits de Seguretat Industrial, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals.
  Mitjançant una adreça d'internet, les persones autoritzades de les empreses podran accedir lliurement a les dades de les seves instal.lacions i equips des de qualsevol terminal i es podrà consultar i gestionar els mateixos. Consulti-ho a http://portal.tuv.es

La nostra gamma de serveis de proves d'acceptació i inspeccions periòdiques

Els nostres professionals realitzen els assajos de recepció en qualsevol lloc d'Espanya. També ens ocupem de la programació de les seves inspeccions. Confiar en TÜV Rheinland com la seva única font de serveis li dóna la tranquilitat de saber que està complint amb les seves obligacions legals.

Li presentem alguns exemples de la nostra àmplia gamma de serveis:

Inspecció d'instal lacions i equips que requereixen seguiment per a complir amb les normes de salut i seguretat inclosos:

 • Magatzems
 • Instal.lacions amb una atmosfera potencialment explosiva, per exemple, casetes de pintura a pistola, plantes de tractament d'aigües residuals i sitges de cereals
 • Ascensors o muntacàrregues
 • Ascensors d'acord amb la directiva sobre ascensors 95/16/EC
  • Maquinària d'acord amb la directiva sobre maquinària 98/37/EC
  • Elevadors paternoster o cíclics
  • Elevadors d'obra utilitzats també per al transport de persones

 • Equip sotmès a pressió interna inclosos escalfadors, equips de recipients a pressió, instal lacions de omplert i canonades per a gasos, vapors o líquids perillosos
Proves d'acceptació i inspeccions de supervisió de la construcció d'estructures especials d'acordar amb les normes d'Inspecció i assaig técni . Aquestes inspeccions es centren, entre altres, en els sistemes d'edificis de gran alçada, hospitals i llocs de trobada públic, i inclouen:

 • Agents extintors d'incendis, rutes de rescat, sortides d'emergència i sistemes d'enllumenat de seguretat
 • Instal.lacions elèctriques i sistemes de ventilació
 • Instal.lacions recreatives i instal.lacions de primers auxilis

Comprovació i inspeccions dels sistemes d'acord amb les normes relatives als llocs de reunió:

 • Sistemes de ventilació
 • Sistemes de sortida de fums així com sistemes mecànics que mantinguin les rutes de rescat lliures de fum
 • Sistemes d'extinció d'incendis no automàtics i automàtics, com ara sistemes d'aspersors, sistemes d'inundació i sistemes d'extinció de baf
 • Sistemes d'alarma i de detecció d'incendis
 • Sistemes de subministrament d'energia de reserva i totes les instal.lacions de seguretat associades a aquests

Inspecció acord amb la llei d'edificació i a les normes locals d'edificació

Inspecció de sistemes d'alarma contra incendis d’acord amb la norma DIN 14675

Això també pot interessar-vos

Directives SEMI S2 i S8

Directives SEMI S2 i S8

TÜV Rheinland pot dur a terme assajos i certificacions per a la indústria dels semiconductors.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment