current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Informes de expertise en cada fase de construcció

Informes de expertise en cada fase de construcció

Avaluació professional d'immobles i terrenys

Eviteu sorpreses desagradables per al seu propietari o inversor: amb els serveis d'expertise de TÜV Rheinland que cobreixen la totalitat de les activitats de construcció. Els nostres experts en construcció taxen i avaluen l'avanç de la construcció del seu immoble o terreny de forma ràpida i precisa. Realitzem taxacions pericials en avaluar propietats existents, geotècnia i obres, com ara exàmens dels fonaments o realitzem estudis mediambientals. També podem reduir la seva càrrega de treball amb la gestió de garanties. Això li estalvia diners i protegeix el valor del seu immoble.

Exemples dels avantatges

Amb les informes d'expertise de TÜV Rheinland, vostè:

 • Identifica possibles defectes des en una fase primerenca per estalviar temps i diners i evitar pressions.
 • Salvaguarda les seves inversions a llarg termini
 • S'assegura que el seu immoble manté la seva qualitat i el seu valor
 • Es beneficia de l'última tecnologia de proves i dels nostres anys d'experiència amb la preparació d'informes per part d'experts en la construcció
 • Rep un suport integral, des de les anàlisis del sòl de l'emplaçament de l'obra a la gestió de garanties.

La nostra gamma de serveis

 • Avaluació de la propietat existent
  • Investigació històrica
  • Mostreig i anàlisi
  • Estudis de reconeixement
  • Avaluacions
  • Consultoria i diagnosi tècniques
  • Reparacions

 • Informes experts de l'obra
  • Anàlisi geotècnics que satisfan els últims estàndards
  • Estudis de reconeixement de l'emplaçament de l'obra
  • Diagnosi d'integritat estructural
  • Consultoria
  • Control de la construcció
  • Inspeccions tècniques

 • Inspecció dels materials de construcció
 • Inspecció dels components
 • Valoracions mediambientals
 • Subministrament de proves documentals
 • Gestió de garanties

Els nostres experts fan un seguiment del seu edifici durant el període de garantia. Abans de la finalització del període de garantia avaluem i inspeccionem seu immoble i documentem qualsevol dany o defecte.

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment