current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Estacions de servei (benzineres)

Estacions de servei (benzineres)

Funcionament segur de benzineres

Es necessita el major nivell de seguretat en els llocs on s’emmagatzemen, es manipulen o es processen líquids inflamables o substàncies amb potencial contaminant de l’aigua, independentment de si es tracta d’estacions de servei, tancs de benzina privats per a calefacció o patis de tancs de gran escala de la indústria química. L’ajudem a planificar, reparar i reformar estacions de servei i benzineres. També ens podem responsabilitzar del seguiment segons la regulació de gestió d’aigües. En el futur vol gestionar les seves plantes amb el seu propi personal? L’ajudem a obtenir certificacions com a empresa especialista en el codi de gestió d’aigües.

Beneficis

Amb les solucions a mida per a Estacions de Servei de TÜV Rheinland, vostè:

 • Millora la seva seguretat legal i es protegeix contra reclamacions per responsabilitat legal
 • Optimitza els seus processos i garanteix un funcionament sense problemes
 • Aconsegueix realitzar procediments d’aprovació reguladora sense problemes
 • Identifica els defectes ocults i el desgast material en fases primerenques
 • Optimitza la seva gestió d’inspeccions amb ajuda del nostre servei a internet TÜV Rheinland Inspection Portal (https://portal.tuv.es)
 • Rep certificació per al seu operaris
 • Demostra que està complint els seus deures de Due Diligence, de manera que es protegeix contra plets per pèrdues o danys

Els nostres serveis d’auditoria i avaluacions

 • Assistència per a procediments d’obtenció de llicències i autoritzacions
 • Preparació de documentació de protecció contra explosions
 • Inspecció abans i durant l’operació
 • Avaluació de riscos i avaluació de la seguretat
 • Revisió de la documentació tècnica
 • Assistència durant la fase de planificació i quan es duen a terme reparacions o modificacions
 • Control dels plans per garantir el compliment dels terminis d’inspecció
 • Verificació de requisits de seguretat i disseny tècnic, segons normativa d'aplicació
 • Informes pericials
 • Formació i certificació de persones autoritzades
 • Gestió eficient de proves per part des nostres experts en estacions de servei
 • Assistència en la fabricació de components de plantes
 • Assistència per a procediments d’obtenció de llicències i autoritzacions
 • Inspeccions reglamentàries en benzineres:
  • Serveis de control metrològic sobre sistemes de mesura de carburants, destinats al subministrament de carburants i combustibles líquids
  • SERVEIS DE CONTROL METROLÒGIC DELS MANÒMETRES D’ÚS PÚBLIC PER PNEUMÀTICS DELS VEHICLES
  • ACTUACIONS SEGONS R.D. 1523/1999 (Proves d’estanquitat, protecció activa, comprovació d’absència d’atmosfera explosiva i segellat de canalitzacions elèctriques, inspeccions Decennals de EESS (Segons el que estableix ITC MI-IP04)
  • Actuacions segons R.D. 842/2002 (Inspecció de la instal.lació de Baixa Tensió)
  • ACTUACIONS SEGONS R.D. 919/2006 (Inspecció inicial de l’emmagatzematge d’envasos de gasos liquats del petroli, inspecció bianual del centre d’emmagatzematge)
  • Actuació segons R.D. 1244/1979 (Prova o retimbrat del tambor a pressió)
  • Inspeccions de les instal.lacions d’Alta Tensió
  • Inspeccions i mesures mediambientals (Emissions atmosfèriques, sorolls)

Això també pot interessar-vos

Tecnologia de conductes

Tecnologia de conductes

TÜV Rheinland utilitza l'última tecnologia de seguretat en tecnologia de conductes

més

Transport de mercaderies perilloses ADR

Transport de mercaderies perilloses ADR

Transports assegurances - Independentment de la perillositat del material

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment