current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Energia Eòlica-Aerogeneradors

Energia Eòlica-Aerogeneradors

Energia eòlica: Tècnicament bona i rendible

Els nostres serveis cobreixen tots els aspectes de l'energia eòlica permetent combinar la rendibilitat i la seguretat. Des TÜV Rheinland l'ajudem en qualsevol aspecte relatiu a la seguretat tècnica, proporcionant les bases perquè els seus generadors eòlics (WTG per les seves sigles en anglès) tinguin una llarga vida operativa i siguin rendibles. Des de l'anàlisi en l'obra fins a les inspeccions durant la instal lació, des de les proves d'acceptació, posada en servei fins a la certificació: els nostres professionals ofereixen tota la gamma de serveis en un sistema centralitzat o de finestreta única.

Beneficis

Gràcies als serveis de TÜV Rheinland d'inspecció i certificació dels aerogeneradors vostè pot:

 • Reduir els temps de parada de les instal lacions
 • Millorar la planificació de la logística del manteniment
 • Reduir els costos de manteniment
 • Rebre una valoració de qualitat per una entitat independent, fins i tot en els casos de conflictes legals

Els nostres serveis, des de la planificació fins al desmantellament

Amb la seva oferta integral de serveis a tot el món, TÜV Rheinland és un interlocutor competent al llarg de tot el cicle de vida del seu parc eòlic.

1. Comprovació de la base de disseny i elecció de l'emplaçament

2. Disseny específic de la instal.lació

3. Supervisió de la producció

4. Supervisió del muntatge

5. Posada en servei

6. Comprovacions periòdiques

Els nostres professionals li ofereixen un conjunt complet de serveis que cobreixen tots els aspectes del funcionament d'un aerogenerador.

S'inclouen entre altres:

 • Anàlisi i avaluacions en l'obra i investigacions del subsòl
 • Emissions de soroll i prediccions sobre les emissions, projeccions d'ombra i informes de danys
 • Anàlisi de factibilitat per als dissenys estàndard i assessorament sobre les modificacions individuals d'acord amb la legislació nacional sobre construcció
 • Supervisió de fabricants específics, tenint en compte totes les parts i els components.
 • Coordinació de l'anàlisi estructural i la publicació oficial sobre l'anàlisi estructural
 • Mesurament de les càrregues, les corbes de potència, el comportament de control i les propietats elèctriques
 • Conceptes i informes sobre protecció contra incendis i protecció contra llamps
 • Novetats legals relatives a la infraestructura, les rutes de transport, etc.
 • Control de qualitat i supervisió de la torre i la construcció dels fonaments, incloent totes les parts i els components.
 • Anàlisi de riscos de, per exemple, errors en les pales de rotors o caiguda de gel
 • Certificats d'inspecció estructural i certificats de capacitat de càrrega i capacitat de durada per les pales de rotors, les torres i els fonaments
 • Proves d'acceptació i inspeccions prèvies a posada en servei
 • Inspeccions de l'obra per part de les agències de verificació de TÜV Rheinland LGA
 • Inspeccions periòdiques incloent les inspeccions exigides pels reglaments de la maquinària i inspeccions de les pales de rotor
 • Disseny de les proves de càrrega
 • Inspeccions prèvies a la data de venciment de la garantia
 • Formació bàsica i avançada per als seus empleats com operaris i mecànics, per exemple mitjançant cursos sobre seguretat i formació en reparacions
 • Conceptes sobre rehabilitació
 • Anàlisi de danys
 • Desmantellament, incloent el càlcul de costos per al finançament, la preparació dels documents de subhasta, novetats legals i recomanacions per a la seva disposició

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment