current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Emissions

Emissions

Control de la contaminació atmosfèrica: Mesurament - Avaluació - Assistència Tècnica

Un dels objectius bàsics de la protecció del medi ambient és eliminar o reduir les emissions nocives el màxim possible per protegir l'entorn atmosfèric, el sòl i l'aigua de la superfície per protegir les persones de la contaminació. TÜV Rheinland pot veure les teves instal.lacions - des de grans instal.lacions de combustió fins a instal.lacions de biogàs, des de incineradores de residus fins crematoris - de conformitat amb el que estableixen les normes de control d'immissions i les instruccions tècniques de control de la qualitat de l'aire. A més, també li podem donar assistència tècnica sobre com reduir l'olor i les emissions contaminants.

Beneficis

Amb els mesuraments d'emissions realitzades per TÜV Rheinland pot:

 • Garantir el compliment de les normatives legals
 • Contribuir de forma activa a la protecció del medi ambient contra la contaminació de l'aire, del sòl i l'aigua superficial.

La nostra gamma de serveis

La nostra empresa està capacitada per prestar els següents serveis de control de contaminació atmosfèrica:

 • Mesuraments reglamentàries d'emissió / immissió de contaminants a l'atmosfera
 • Controls atmosfèrics dins l'abast de les autoritzacions / llicències ambientals en l'àmbit d'aplicació de la IPPC.
 • Mesuraments d'emissió / immissió de contaminants a l'atmosfera associats a plans de vigilància ambiental
 • Dictàmens mediambientals de projectes de cogeneració
 • Dictàmens i verificacions de projectes de reducció gradual d'emissions (PGE)
 • Calibratge de sistemes automàtics de mesurament d'emissió de contaminants a l'atmosfera

Assegurament de la qualitat i Calibratge de sistemes automàtics de mesurament d'emissió de contaminants a l'atmosfera d'acord amb la norma UNE EN 14181

Els titulars de les installacions necessiten verificar de forma periòdica els sistemes de mesurament automàtic segons estableix la norma UNE EN 14181 per garantir que els sistemes funcionen de forma correcta fins a la següent operació d'assegurament de la qualitat.

Amb el programa NGC-3 desenvolupat per nosaltres vostè pot realitzar, avaluar i documentar les operacions de verificació i manteniment de la qualitat dels sistemes automàtics de mesura d'emissions (SAM) exigits per la Norma UNE EN 14181. Els gràfics de control Shewart s'utilitzen per determinar i avaluar la precisió i la desviació del SAM. El programa QAL3 té la seva base en Microsoft Excel i és fàcil d'utilitzar. Tota la informació del sistema automàtic de mesura d'emissions s'avalua, es mostra en forma de gràfic i es documenta.

TÜV Rheinland està acreditada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya segons la Norma UNE EN 14181 i Instrucció Tècnica de la Generalitat de Catalunya

Funcions del nostre programa QAL3

 • Entrada dels errors del dispositiu segons la prova d'adequació (QAL1) per al càlcul de les desviacions estàndard
 • Introducció de la informació de verificació durant els intervals del manteniment
 • Determinació de valors rellevants per a l'especificació de la desviació segons el que estableix la norma UNE EN 14181
 • Determinació de la desviació segons la pràctica habitual per al control de les emissions
 • Representació gràfica dels valors de prova del gas i les seves desviacions
 • Obtenció de les mesures requerides com l'ajust i el manteniment
 • Seguiment cronològic

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Això també pot interessar-vos

Immissions

Immissions

Qualitat de l'aire a la plataforma de proves

més

Pàgines de serveis visitades recentment