current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Directiva ATEX

 Directiva ATEX

Garanteixi la conformitat amb la directiva ATEX

Si fabrica o ven equips o sistemes de protecció per a zones amb risc d'explosió (o en relació amb ells) a la Unió Europea, els seus productes han de complir la directiva ATEX (atmosfera explosiva).

L'abast de la directiva inclou dispositius de seguretat, control i regulació, així com equips l'ús està previst fora d'ambients amb risc d'explosió, però que són necessaris o contribueixen al funcionament segur de l'equip i dels sistemes de protecció.

A través d'inspeccions en fàbrica i avaluacions de camp, TÜV Rheinland, organisme notificat mundialment, pot comprovar i certificar que els seus productes compleixen amb la directiva ATEX.

Beneficis

Amb els serveis ATEX de TÜV Rheinland, vostè:

 • Garanteix la seguretat del producte i el compliment amb els requisits mundials pel que fa a salut i seguretat laborals, garantint així la seguretat dels empleats i de les instal.lacions
 • Aconsegueix la conformitat plena i la certificació abans d'utilitzar el producte
 • Adquireix una posició de lideratge davant la competència i major accés al mercat amb una marca d'aprovació d'un organisme notificat mundialment
 • Es beneficia de la presència global de TÜV Rheinland i dels seus experts en protecció contra explosius, que es troben a la seva disposició en moltes de les nostres principals ubicacions per ajudar a identificar els requisits locals i assistir-lo en la certificació
 • Té accés a una base de dades en xarxa comuna i compartida, reduint així els períodes d'espera perquè es transfereixin documents entre agències que es produeixen a través dels mètodes convencionals
 • Redueix dràsticament els temps d'aprovació i els costos utilitzant estàndards harmonitzats i protocols d'assaig comuns
 • Redueix el risc de responsabilitat legal de l'empresa documentant els seus estàndards de seguretat

Enfocament

L'enfocament ATEX de TÜV Rheinland és el següent:

 • Facilitar al client un informe i un CD-ROM sobre l'aplicació de la directiva, si cal
 • Determinar totes les directives i normes aplicables
 • Escollir una ruta d'avaluació de conformitat (certs productes o mètodes de protecció emprats en els productes requereixen la participació obligatòria d'un organisme notificat acreditat)
 • Comprovar el producte segons tots els requisits
 • Avaluar els resultats i realitzar informes sobre les troballes
 • Preparar un arxiu tècnic (hi ha requisits específics de la directiva ATEX sobre la conformitat d'arxius tècnics)
 • Preparar una declaració de conformitat de documents
 • Estampar el marcatge CE i ATEX
 • Aprovació tipus / certificació

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment