current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Comprovació preliminar i càlculs per a equips de pressió

Comprovació preliminar i càlculs per a equips de pressió

Des del disseny fins a l'aprovació

Podrà seu equip a pressió suportar les condicions de funcionament a què s'enfrontarà en el futur? Beneficiï's del saber fer dels nostres experts en càlculs i perícia analítica - des del disseny i la producció fins a l'avaluació de conformitat. Li assistim amb la nostra extensa experiència i amb mètodes i eines d'avantguarda. A més, com a organisme certificat per realitzar assajos sobre equips a pressió i recipients a pressió simples, estem autoritzats per emetre acceptacions finals i aprovacions de model tipus sobre peces individuals de l'equip.

Beneficis

Quan elegeix TÜV Rheinland com a soci per al càlcul i la comprovació del seu equip a pressió, vostè:

 • Optimitza els seus processos
 • Garanteix el funcionament fiable dels seus productes
 • S'assegura que els seus productes compleixen amb els requisits reguladors

La nostra gamma de serveis

Els nostres experts en equip de planta i enginyeria de vapor i de recipients a pressió l'assisteixen en la totalitat de les activitats, des del disseny fins a l'avaluació de la conformitat del seu equip de pressió amb la regulació aplicable. Els nostres serveis inclouen:

 • Càlculs basats en les necessitats i anàlisi durant la fase de disseny
 • Càlculs de força i anàlisi de verificació d'acord amb la directiva sobre recipients a pressió simples 87/404/CEE
 • Càlculs de força i anàlisi de verificació d'acord amb la directiva sobre recipients a pressió simples 97/23/CE

Els nostres serveis de comprovació i aprovació d'equips de pressió

Com a organisme certificat oficialment per comprovar i aprovar equips a pressió i recipients a pressió simples, oferim els següents serveis:

 • Comprovacions preliminars per ordinador
 • Comprovacions CE de les propostes de disseny, Comprovacions CE de model tipus i acceptació de peces individuals de l'equip
 • Certificació dels sistemes de control de qualitat d'acord amb la directiva sobre equips a pressió
 • Certificat de conformitat i segell CE d'aprovació
 • Acceptació final combinada com a agència d'inspecció autoritzada, d'acord amb la directiva europea sobre equips a pressió, inclosa la inspecció prèvia a la posada en marxa
 • Acceptació final i inspecció dels components
 • Control de la construcció
 • Gestió de projectes

Això també pot interessar-vos

Proves d'acceptació en fàbrica

Proves d'acceptació en fàbrica

Abans del lliurament, ens assegurem de la qualitat i la conformitat de l'equip que heu adquirit.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment